Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài 28 – SỐ THẬP PHÂN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 28 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 29 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

1) Viết các phân số thập phân $\frac{-5}{1\: 000}$, $-\frac{798}{10}$ dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối của các số thập phân đó.

2) Viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin Hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Giải

1) $\frac{-5}{1\: 000} = -0,005$; $-\frac{798}{10} = -79,8$.

Số đối của -0,005 là 0,005.

Số đối của -79,8 là 79,8.

2) $-4,2 = -\frac{42}{10}$; $-2,4 = -\frac{24}{10}$.

Luyện tập 2 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; -8,152; 0,12; -8,9.

Giải

-8,9 < -8,152 < 0 < 0,12.

Vận dụng (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Đọc đoạn tin trong Hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 24-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.

Giải

Ta có: -4,2 < -2,4.

Vậy lúc 6 giờ ngày 25-1-2016, nhiệt độ xuống thấp hơn.

Bài tập 7.1 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

a) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

$$\frac{21}{10}; \frac{-35}{10}; \frac{-125}{100}; \frac{-89}{1\: 000}$$

b) Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

Giải

a)

$$\frac{21}{10} = 2,1; \frac{-35}{10} = -3,5; \frac{-125}{100} = -1,25; \frac{-89}{1\: 000} = -0,089$$

b) Các số thập phân âm là: -3,5; -1,25; -0,089.

Bài tập 7.2 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tìm số đối của các số thập phân sau: -1,2; 4,15; 19,2.

Giải

Số đối của -1,2 là 1,2.

Số đối của 4,15 là -4,15.

Số đối của 19,2 là -19,2.

Bài tập 7.3 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) So sánh các số sau:

a) -421,3 và 0,15;

b) -7,52 và -7,6.

Giải

a) -421,3 < 0,15.

Vì -421,3 là số âm và 0,15 là số dương.

b) -7,6 < -7,52 vì 7,6 > 7,52.

Bài tập 7.4 (Trang 30 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Nhiệt độ đông đặc của rượu, nước và thủy ngân lần lượt là: -117 oC; 0 oC; -38,83 oC.

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của ba chất này theo thứ tự từ bé đến lớn.

Giải

-117 < -38,83 < 0.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.