Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài 31 – MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ VÀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 31 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vận dụng 1 (Trang 39 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 31 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Vận dụng 1 (Trang 39 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong đại hội chi đội lớp 6A, bạn Dũng được 36 đội viên (trong tổng số 45 đội viên chi đội) bầu làm Chi đội trưởng. Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỷ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?

Giải

Tỷ số phần trăm phiếu bầu của bạn Dũng là:

$$\frac{36}{45} \cdot 100\% = 80\%$$

Vận dụng 2 (Trang 39 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Không khí xung quanh ta gồm nhiều chất khí khác nhau. Trong điều kiện thông thường, khí oxygen chiếm khoảng 21% thể tích không khí. Hỏi có bao nhiêu mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 m3?

Giải

Số mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2[nbsp]m3 là:

$$70,2 \cdot \frac{21}{100} = 14,742 \; (m^3)$$

Vận dụng 3 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong một cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá của trường, Tân nhận được 120 phiếu bầu, chiếm 60% tổng số phiếu bình chọn. Hỏi có bao nhiêu người đã tham gia bình chọn?

Giải

Số người tham gia bình chọn bằng với số phiếu bầu. Do đó, theo đề bài thì 60% tổng số người tham gia bình chọn là 120 người.

Vậy tổng số người tham gia bình chọn là:

$$120 : \frac{60}{100} = 120 \cdot \frac{100}{60} = 200 \; (\textup{người})$$

Bài tập 7.17 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

a) 25% của 8;

b) 7,5% của 180.

Giải

a) 25% của 8 là:

$$8 \cdot \frac{25}{100} = 2$$

b) 7,5% của 180 là:

$$180 \cdot \frac{7,5}{100} = 13,5$$

Bài tập 7.18 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm của một ngân hàng là 7,4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Giải

Sau một năm, số tiền lãi là:

$$150 \cdot \frac{7,4}{100} = 11,1 \; (\textup{triệu đồng})$$

Vậy sau một năm, số tiền cả vốn lẫn lãi là:

$$150 + 11,1 = 161,1 \; (\textup{triệu đồng})$$

Bài tập 7.19 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng. Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền ?

Giải

Số tiền người mua được giảm khi mua chiếc điện thoại này là:

$$625 \cdot \frac{10}{100} = 62,5 \; (\textup{nghìn đồng})$$

Bài tập 7.20 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914[nbsp]396 người dân tộc Mường. Sau 30 năm, số người Mường đã tăng lên thành 1[nbsp]452[nbsp]095 người. Em hãy cho biết trong 30 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Giải

Sau 30 năm, số người Mường đã tăng thêm:

1 452 095 – 914[nbsp]396 = 537[nbsp]699 (người)

Ta có:

$$\frac{537\: 699}{914\: 396} \cdot 100\% \approx 58,8\%$$

Vậy trong 30 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng 58,8%.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.