Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài 31 – MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỶ SỐ VÀ TỶ SỐ PHẦN TRĂM. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 31 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Vận dụng 1 (Trang 39 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong đại hội chi đội lớp 6A, bạn Dũng được 36 đội viên (trong tổng số 45 đội viên chi đội) bầu làm Chi đội trưởng. Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỷ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?

Giải

Tỷ số phần trăm phiếu bầu của bạn Dũng là:

$$\frac{36}{45} \cdot 100\% = 80\%$$

Vận dụng 2 (Trang 39 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Không khí xung quanh ta gồm nhiều chất khí khác nhau. Trong điều kiện thông thường, khí oxygen chiếm khoảng 21% thể tích không khí. Hỏi có bao nhiêu mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 m3?

Giải

Số mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 m3 là:

$$70,2 \cdot \frac{21}{100} = 14,742 \; (m^3)$$

Vận dụng 3 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong một cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá của trường, Tân nhận được 120 phiếu bầu, chiếm 60% tổng số phiếu bình chọn. Hỏi có bao nhiêu người đã tham gia bình chọn?

Giải

Số người tham gia bình chọn bằng với số phiếu bầu. Do đó, theo đề bài thì 60% tổng số người tham gia bình chọn là 120 người.

Vậy tổng số người tham gia bình chọn là:

$$120 : \frac{60}{100} = 120 \cdot \frac{100}{60} = 200 \; (\textup{người})$$

Bài tập 7.17 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính:

a) 25% của 8;

b) 7,5% của 180.

Giải

a) 25% của 8 là:

$$8 \cdot \frac{25}{100} = 2$$

b) 7,5% của 180 là:

$$180 \cdot \frac{7,5}{100} = 13,5$$

Bài tập 7.18 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm của một ngân hàng là 7,4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Giải

Sau một năm, số tiền lãi là:

$$150 \cdot \frac{7,4}{100} = 11,1 \; (\textup{triệu đồng})$$

Vậy sau một năm, số tiền cả vốn lẫn lãi là:

$$150 + 11,1 = 161,1 \; (\textup{triệu đồng})$$

Bài tập 7.19 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Giá niêm yết của một chiếc điện thoại di động là 625 nghìn đồng. Trong chương trình khuyến mại, mặt hàng này được giảm giá 10%. Như vậy, khi mua một chiếc điện thoại loại này người mua được giảm bao nhiêu tiền ?

Giải

Số tiền người mua được giảm khi mua chiếc điện thoại này là:

$$625 \cdot \frac{10}{100} = 62,5 \; (\textup{nghìn đồng})$$

Bài tập 7.20 (Trang 40 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Theo Tổng cục Thống kê, năm 1989 cả nước có 914 396 người dân tộc Mường. Sau 30 năm, số người Mường đã tăng lên thành 1 452 095 người. Em hãy cho biết trong 30 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

Giải

Sau 30 năm, số người Mường đã tăng thêm:

1 452 095 – 914 396 = 537 699 (người)

Ta có:

$$\frac{537\: 699}{914\: 396} \cdot 100\% \approx 58,8\%$$

Vậy trong 30 năm đó, số người Mường ở Việt Nam đã tăng 58,8%.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.