Giải Toán 6 (t2) [Chương 7] Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 41. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 41 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 7.21 (Trang 41 / Toán 6 – tập 2 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 41 – Chương 7, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 7.21 (Trang 41 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính một cách hợp lý:

a) 5,3 – (-5,1) + (-5,3) + 4,9;

b) (2,7 – 51,4) – (48,6 – 7,3);

c) 2,5 . (-0,124) + 10,124 . 2,5.

Giải

a) 5,3 – (-5,1) + (-5,3) + 4,9

= 5,3 + 5,1 + (-5,3) + 4,9

= 5,3 + (-5,3) + 5,1 + 4,9

= [5,3 + (-5,3)] + (5,1 + 4,9)

= 0 + 10 = 10.

b) (2,7 – 51,4) – (48,6 – 7,3)

= 2,7 – 51,4 – 48,6 + 7,3

= 2,7 + 7,3 – 51,4 – 48,6

= (2,7 + 7,3) – (51,4 + 48,6)

= 10 – 100 = -90.

c) 2,5 . (-0,124) + 10,124 . 2,5

= 2,5 . [(-0,124) + 10,124]

= 2,5 . 10 = 25.

Bài tập 7.22 (Trang 41 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tính giá trị của biểu thức sau:

7,05 – (a + 3,5 +0,85) khi a[nbsp]=[nbsp]-7,2.

Giải

Thay a = -7,2 vào biểu thức, ta được:

7,05 – (a + 3,5 +0,85)

= 7,05 – (-7,2 + 3,5 + 0,85)

= 7,05 – (-3,7 + 0,85)

= 7,05 – (-2,85)

= 7,05 + 2,85

= 9,9.

Lưu ý

Bài giải trên đây đang áp dụng THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH mà các em đã được học ở HK1.

Bài tập 7.23 (Trang 41 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ giã có chứa khoảng 75 g chất bột đường; 8,1 g chất đạm; 1,3 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a) Tính tỷ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo?

Giải

a) Trong 100 g gạo có chứa 1,3 g chất béo. Do đó, tỷ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là:

$$\frac{1,3}{100} \cdot 100\% = 1,3\%$$

b) Đổi 1,5 kg = 1[nbsp]500 g.

Dựa vào kết quả câu a), ta có khối lượng chất béo chiếm 1,3% khối lượng gạo.

Ta có:

$$1\: 500 \cdot \frac{1,3}{100} = 19,5$$

Vậy trong 1,5 kg gạo có chứa 19,5 g chất béo.

Bài tập 7.24 (Trang 41 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá (chưa tính thuế) của 1 kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a) Tính tổng số tiền hàng.

b) Khi thanh toán, Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Giải

a) Tổng số tiền hàng là:

3,5 . 18 + 4 . 15,6 = 125,4 (nghìn đồng).

b) Số tiền thuế là:

$$125,4 \cdot \frac{10}{100} = 12,54\; (\textup{nghìn đồng})$$

Vậy số tiền Cường phải thanh toán là:

125,4 + 12,54 = 137,94 (nghìn đồng).

Mở rộng

Gọi $a$ là tổng số tiền hàng (theo giá niêm yết của nơi bán, đôi khi được gọi là “số tiền trước thuế”).

Nếu khi thanh toán phải trả thêm thuế VAT (=10%) thì số tiền thực sự cần thanh toán là:

$$a + a \cdot \frac{10}{100}$$

$$= a \cdot \left(1 + \frac{10}{100}\right)$$

$$= a \cdot \frac{110}{100}$$

Có thể viết gọn biểu thức cuối cùng thành $a \cdot 110\%$

Vậy, tổng số tiền phải thanh toán (kể cả thuế) bằng 110% tổng số tiền hàng.

Do đó ta có cách khác để giải câu b) là:

Theo câu a), tổng số tiền hàng là 125,4 nghìn đồng. Suy ra, tổng số tiền phải thanh toán (kể cả thuế) là: $125,4 \cdot \frac{110}{100} = 137,94$ (nghìn đồng).

Bài tập 7.25 (Trang 41 / Toán 6 – tập 2 / Chân trời sáng tạo) Theo báo điện tử VINANET (14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Giải

Theo đề bài, 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới là 201 nghìn tấn.

Do đó, sản lượng hạt tiêu toàn thế giới là:

$$201 : \frac{30}{100} = 201 \cdot \frac{100}{30} = 670\; (\textup{nghìn tấn})$$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.