Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 32 – ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 32 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 45 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Em hãy dùng thước thẳng để kiểm tra trong Hình 8.8:

a) Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

b) Ba điểm M, N, P có thẳng hàng không?

Luyện tập 1 - Trang 45 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

a) KHÔNG. Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) CÓ. Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Vận dụng (Trang 46 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trên sân vận động, người ta căng một sợi dây qua hai cái cọc được đóng ở hai vị trí đã chọn rồi dựa vào sợi dây đã căng để vẽ một vạch vôi. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như vậy.

Giải

Người ta làm như vậy là để vẽ được một vạch thẳng nối hai cái cọc với nhau. (Vì sợi dây căng ra tạo hình ảnh một đường thẳng.)

Luyện tập 2 (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Đánh dấu ba điểm phân biệt $A, B$ và $C$ trên một tờ giấy trắng sao cho chúng không thẳng hàng.

a) Hãy vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm ấy. Đó là những đường thẳng nào?

b) Hãy chỉ ra hai đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng.

Giải

Luyện tập 2 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Những đường thẳng đi qua hai trong ba điểm $A, B, C$ là: đường thẳng $AB$, đường thẳng $AC$ và đường thẳng $BC$

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

  • đường thẳng $AB$ cắt đường thẳng $AC$, giao điểm là điểm $A$;
  • đường thẳng $AC$ cắt đường thẳng $BC$, giao điểm là điểm $C$;
  • đường thẳng $BC$ cắt đường thẳng $AB$, giao điểm là điểm $B$.

Thử thách nhỏ (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho một đường thẳng $d$ và hai điểm phân biệt $A, B$ không thuộc $d$. Tìm điểm $C$ thuộc $d$ sao cho $A, B, C$ thẳng hàng. Khi nào không thể tìm được điểm $C$ như vậy?

Giải

Vì hai điểm $A, B$ phân biệt nên có thể vẽ được đường thẳng $d’$ đi qua hai điểm đó.

Nếu $d’$ cắt $d$ thì giao điểm của hai đường thẳng này chính là điểm $C$ cần tìm.

Thử thách nhỏ - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Nếu $d’$ song song với $d$ thì không thể tìm được điểm $C$ thỏa mãn yêu cầu.

Thử thách nhỏ - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 8.1 (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quan sát hình 8.11.

Bài tập 8.1 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm nào?

b) Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời bằng câu diễn đạt và bằng ký hiệu.

Giải

a) Giao điểm của hai đường thẳng a và b là điểm P.

b) Điểm A thuộc đường thẳng a. Ký hiệu là: $A \in a$

Điểm A không thuộc đường thẳng b. Ký hiệu là: $A \not\in b$

Bài tập 8.2 (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quan sát hình 8.12 và trả lời:

Bài tập 8.2 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Bốn điểm A, B, C, S có thẳng hàng không?

Giải

a) Chỉ có một bộ ba điểm thẳng hàng là A, B, C.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là [A, B, S] và [A, C, S]

c) Bốn điểm A, B, C, S không thẳng hàng. (Vì điểm S không nằm trên đường thẳng AC.)

Bài tập 8.3 (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho bốn điểm A, B, C và D như hình vẽ sau.

Bài tập 8.3 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

Giải

Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng là:

  • A, B, C;
  • A, B, D;
  • A, C, D;
  • B, C, D.

Bài tập 8.4 (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Hình 8.13 mô tả 4 đường thẳng và 5 điểm có tên là A, B, C, D và E, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của các điểm còn lại, biết rằng:

(1) D nằm trên ba trong bốn đường thẳng.

(2) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

(3) Ba điểm B, D, E thẳng hàng.

Bài tập 8.4 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Các điểm được điền như hình vẽ sau:

Bài tập 8.4 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 8.5 (Trang 47 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Hãy liệt kê các cặp đường thẳng song song trong hình sau:

Bài tập 8.5 - Trang 47 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Các cặp đường thẳng song song là:

AB và DE; BC và EF; CA và FD.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.