Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 33 – ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM. TIA. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 33 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập 1 (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 33 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho hai điểm phân biệt A, B như hình 8.16.

Luyện tập 1 - Trang 49 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho:

  • Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.
  • Điểm C và điểm D nằm khác phía đối với điểm B.

Khi đó, điểm A và điểm B có nằm cùng phía đối với điểm D không?

Giải

Luyện tập 1 - Trang 49 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Điểm A và điểm B nằm cùng phía đối với điểm D.

Vận dụng (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho hình bình hành ABCD như hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D.

Vận dụng - Trang 49 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D chính là giao điểm của hai đường chéo AC và BD:

Vận dụng - Trang 49 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 2 (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quan sát hình 8.20.

Luyện tập 2 - Trang 49 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Em hãy đọc tên các tia trong hình.

b) Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì M có thuộc tia BA không?

Giải

a) Tên các tia trong hình 8.20 là: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) CÓ.

Luyện tập 2 - Trang 49 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Thử thách nhỏ (Trang 49 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải là một tia không? Tia đó có phải là tia đối của tia AB không?

Giải

Hình đó là một tia và là tia đối của tia AB.

Bài tập 8.6 (Trang 50 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21.

Bài tập 8.6 -  Trang 50 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

(1) Điểm B nằm giữa điểm A và điểm D.

(2) Hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm D.

(3) Điểm B nằm khác phía với điểm A đối với điểm D.

(4) Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm D.

Giải

Các câu (1), (2) và (4) đúng.

Bài tập 8.7 (Trang 50 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quan sát hình 8.22 và cho biết:

a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào?

c) Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Bài tập 8.7 - Trang 50 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

a) Có tất cả 6 tia: Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy.

b) Điểm B nằm trên các tia: Ay, Bx, By, Cx. Các tia đối lần lượt là: Ax, By, Bx, Cy.

c) Tia AC và tia CA không phải là hai tia đối nhau.

(Vì hai tia đối nhau thì phải có chung “gốc”. Mà tia AC có gốc là điểm A và tia CA có gốc là điểm C.)

Bài tập 8.8 (Trang 50 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

(1) Điểm A nằm trên tia BC.

(2) Điểm C vừa nằm trên tia AB, vừa nằm trên tia BA.

(3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau.

(4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Giải

Bài tập 8.8 - Trang 50 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Các câu (1), (2) và (4) đúng.

Bài tập 8.9 (Trang 50 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A, B, C.

b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Giải

a) Các tia đó là: AB, BA, AC, CA, BC, CB.

b) Hai tia khác gốc có đúng một điểm chung là: CA, BA.

(Ngoài ra còn các cặp tia khác gốc khác cũng có đúng một điểm chung, chẳng hạn như: BC và AC; AB và CB; …)

HS tự vẽ hình minh họa.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.