Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 34 – ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 34 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 52 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Với bốn điểm A, B, C, D như hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là:

a) Hai trong ba điểm A, B, C;

b) Hai trong bốn điểm A, B, C, D.

Luyện tập 1 - Trang 52 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

a) Các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong ba điểm A, B, C là: đoạn thẳng AB, đoạn thẳng BC, đoạn thẳng CA.

b) Các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm A, B, C, D là: AB, AC, AD, BC, BD, CD.

Vận dụng 1 (Trang 52 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Có 5 hòn đảo biểu thị bởi 5 điểm A, B, C, D, E như hình 8.28. Người ta đã xây một cây cầu nối hai đảo A và B (biểu thị bởi đoạn thẳng AB). Hỏi phải xây thêm ít nhất bao nhiêu cây cầu nữa để có thể đi lại giữa 5 hòn đảo đó qua những cây cầu (mỗi cây cầu chỉ nối hai đảo với nhau)?

Vận dụng 1 - Trang 52 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Cần xây thêm ít nhất 3 cây cầu nữa (tức là có tổng cộng 4 cây cầu, kể cả AB). Chẳng hạn như:

Vận dụng 1 - Trang 52 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 2 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Em hãy đo các đoạn thẳng trong hình 8.33b rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau theo mẫu như hình 8.33a.

Luyện tập 2 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Trong hình 8.33b, ta có: QM = PN; QN = PM.

Luyện tập 2 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Vận dụng 2 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Dùng thước thẳng có chia vạch, em hãy đo chiều dài của cây bút em đang dùng. So sánh chiều dài cây bút với chiều dài thước thẳng và rút ra kết luận.

Giải

HS tự làm.

Cần phải so sánh được chiều dài của cây bút và thước thẳng. Cái nào dài hơn?

Bài tập 8.10 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Giải

Có. Khi M và N nằm trên đường tròn đó thì OM và ON đều có độ dài bằng bán kính đường tròn đó (2 cm).

Vậy OM = ON = 2 cm.

(HS tự vẽ hình minh họa)

Bài tập 8.11 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Giải

Bài tập 8.11 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Độ dài đoạn thẳng AB là: 12 – 3 = 9 (cm).

Vậy AB = 9 cm.

Bài tập 8.12 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học. Nam bước từ mép tường đầu lớp đến mép tường cuối lớp thì được đúng 18 bước chân. Nếu mỗi bước chân của Nam dài khoảng 0,6 m thì lớp học dài khoảng bao nhiêu mét?

Giải

Lớp học dài khoảng: $18 \cdot 0,6 = 10,8 \;(m)$

Vậy lớp học đó dài khoảng 10,8 mét.

Bài tập 8.13 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Hãy đo độ dài (đơn vị milimét) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Bài tập 8.13 - Trang 54 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

CD = 10 mm; AB = 42 mm; EF = 21 mm; GH = 32 mm; IK = 53 mm.

Vì 10 < 21 < 32 < 42 < 53 nên CD < EF < GH < AB < IK.

Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng: CD; EF; GH; AB; IK.

Bài tập 8.13 (Trang 54 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Giải

Chiều cao (trước khi gãy) của cây bằng tổng chiều dài phần ngọn bị gãy và phần thân còn lại, đó là: $1,75 + 3 = 4,75 \;(m)$

Vậy trước khi bị gãy, cây cao 4,75 mét.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.