Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài 36 – GÓC. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 36 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 59 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

1) Quan sát hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ.

Luyện tập 1 - Trang 59 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đường thẳng xy.

– Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy.

– Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy.

– Nối A và B.

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ;

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt.

Giải

1)

Các góc đỉnh A là: góc BAC, góc BAD, góc CAD.

Các góc đỉnh B là: góc ABD, góc ABC, góc DBC.

2)

Luyện tập 1 - Trang 59 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Các góc có trong hình vừa vẽ là: góc xAB, góc yAB, góc xAy.

b) Góc xAy là góc bẹt.

Vận dụng 1 (Trang 59 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó, hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (Hình 8.47).

Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

Giải

HS tự tìm các hình ảnh ví dụ.

Gợi ý: Một góc của viên gạch lót sàn nhà (đỉnh của viên gạch là đỉnh của góc, hai cạnh kề nhau của viên gạch là cạnh của góc). Chiếc quạt gấp. Đôi đũa ăn cơm. …

Luyện tập 2 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Vẽ hình 8.50 vào vở.

Luyện tập 2 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy.

b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB. Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Giải

a) Các điểm nằm trong góc xOy là: M, P.

b)

Luyện tập 2 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Điểm I có thể nằm trong góc xOy, và cũng có thể không nằm trong góc xOy. Nếu điểm I nằm giữa hai điểm A và B thì điểm I nằm trong góc xOy; còn nếu điểm I trùng với điểm A hoặc trùng với điểm B thì điểm I không nằm trong góc xOy.

Điểm K không nằm trong góc xOy.

Vận dụng 2 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên (dưới) và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi:

a) Kim giờ và kim phút;

b) Kim giây và kim phút.

Vận dụng 2 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

a) Các vạch chỉ số 11, 12 và 1 nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút.

b) Các vạch chỉ số 9, 10, 11, 12, 1 nằm trong góc tạo bởi kim giây và kim phút.

Bài tập 8.25 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Viết tên (cách viết ký hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Bài tập 8.25 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

a) Góc $\widehat{xMy}$ có đỉnh là M, hai cạnh là: tia Mx và tia My.

b) Góc $\widehat{EDF}$ có đỉnh là D, hai cạnh là: tia DE và tia DF.

Góc $\widehat{DEF}$ có đỉnh là E, hai cạnh là: tia ED và tia EF.

Góc $\widehat{DFE}$ có đỉnh là F, hai cạnh là: tia FD và tia FE.

Bài tập 8.26 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Giải

Bài tập 8.26 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Các góc bẹt là: $\widehat{xAy}, \widehat{xBy}.$

Bài tập 8.27 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Quan sát mặt đồng hồ dưới đây:

Bài tập 8.27 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Giải

Những vạch chỉ số 8, 7, 6, 5, 4 nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.

Bài tập 8.28 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Giải

Có 3 góc.

Đó là các góc: góc aOb, góc bOc và góc aOc.

Bài tập 8.29 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

Bài tập 8.29 - Trang 60 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Các góc đỉnh A là: góc BAC, góc BAM, góc BAH, góc HAC, góc HAM, góc MAC.

Các góc đỉnh M là: góc BMA (góc HMA), góc BMC (góc HMC), góc AMC.

Bài tập 8.30 (Trang 60 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Giải

Phần hình được tô màu đó chính là phần bên trong tam giác ABC (không tính các cạnh AB, BC, CA).

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.