Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài tập cuối chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 8.39 (Trang 67 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Bài tập 8.39 - Trang 67 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m.

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Giải

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

d) Đúng.

Bài tập 8.40 (Trang 67 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Hình 8.56 thể hiện các mối quan hệ nào nếu nói về:

a) Ba điểm A, B và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC?

Bài tập 8.40 - Trang 67 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải

a) A, B, C thẳng hàng; B nằm giữa A và C.

b) Hai tia BA và BC đối nhau.

c) AC = AB + BC.

Bài tập 8.41 (Trang 67 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Giải

HS tự vẽ.

Bài tập 8.42 (Trang 67 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên (dưới).

Bài tập 8.42 - Trang 67 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Em hãy:

a) Kể tên các góc có trong hình vẽ.

b) Đo rồi chỉ ra các góc nhọn, góc tù.

Giải

a) Các góc có trong hình vẽ là: góc ADC, góc DAB, góc ABC, góc BCD.

b) $\widehat{ADC} = 60^o,$ $\widehat{DAB} = 120^o,$ $\widehat{ABC} = 105^o,$ $\widehat{BCD} = 75^o.$

Các góc nhọn là: góc ADC và góc BCD.

Các góc tù là: góc DAB và góc ABC.

Bài tập 8.43 (Trang 67 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho hình 8.57.

Bài tập 8.43 - Trang 67 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Kể tên các tia có trong hình trên. Trong đó, hai tia nào là hai tia đối nhau?

b) Kể tên các góc vuông, góc bẹt trong hình 8.57.

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù hay góc nhọn?

Giải

a) Các tia có trong hình là: Ox, Oy, Oz.

Hai tia đối nhau là: Ox và Oy.

b) Các góc vuông là: góc xOz, góc yOz.

Góc bẹt là: góc xOy.

c) Nếu điểm B nằm trong góc yOz thì góc xOB là góc tù. (Xem hình vẽ minh họa phía dưới.)

Bài tập 8.43 - Trang 67 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.