Giải Toán 6 (t2) [Chương 8] Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 65. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài Luyện tập chung trang 65 – Chương 8, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 8.35 (Trang 66 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Hãy dùng ê-ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau.

Bài tập 8.35 - Trang 66 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Các góc nhọn là: góc BAC, góc CAD, góc ABE, góc EBC, góc BEC, góc BCA, góc CDA.

Các góc vuông là: góc BAD, góc ABC.

Các góc tù là: góc AEB, góc ACD, góc BCD.

Góc bẹt là: góc AEC.

Bài tập 8.36 (Trang 66 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20o.

Bài tập 8.36 - Trang 66 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60o?

b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc ADB không?

c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình.

Giải

a) Các góc có trong hình là: góc ABC, góc BAC, góc ACB, góc ADB, góc ABD, góc DBC, góc DAC, góc BAD.

Các góc có số đo bằng 60o là: góc ABC, góc BAC, góc ACB.

b) Điểm D nằm trong góc ABC. Điểm C không nằm trong góc ADB.

c) Số đo góc ABD là 40o.

Mở rộng

Góc ABD và góc DBC hợp lại tạo thành góc ABC. Có thể mô tả điều này bằng một đẳng thức như sau:

$$\widehat{ABD} + \widehat{DBC} = \widehat{ABC}$$

Bây giờ, hãy thay $\widehat{DBC} = 20^o$ (đề bài cho) và $\widehat{ABC} = 60^o$ (vì tam giác ABC là tam giác đều) vào đẳng thức trên, ta có:

$$\widehat{ABD} + 20^o = 60^o$$

Suy ra: $\widehat{ABD} = 60^o – 20^o = 40^o$

Bài tập 8.37 (Trang 66 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau.

Bài tập 8.37 - Trang 66 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC.

b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo.

c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.

Giải

a) Điểm nằm trong góc AMC là điểm P.

b) $\widehat{AMC} = 45^o.$

c) $\widehat{NMA} < \widehat{CMQ} < \widehat{AMC}.$

Bài tập 8.38 (Trang 66 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong hình bên (dưới), góc xOy là góc nghiêng khi đặt thang. Biết rằng góc nghiêng khi đặt thang đảm bảo an toàn là khoảng 75o, em hãy đo góc xOy để kiểm tra xem chiếc thang ở hình bên (dưới) đã đảm bảo an toàn hay chưa.

Bài tập 8.38 - Trang 66 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Dùng thước đo góc, ta thấy $\widehat{xOy} = 75^o$ nên thang đặt như trong hình đã đảm bảo an toàn.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.