Giải Toán 6 (t2) [Chương 9] Bài 40 – BIỂU ĐỒ CỘT. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 40 – Chương 9, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập 1 (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 40 – Chương 9, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 1 (Trang 78 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

1) Để chuẩn bị cho việc xây dựng tủ sách lớp học, lớp trưởng làm một phiếu hỏi về thể loại văn học dân gian yêu thích của các bạn trong lớp và thu được kết quả như Bảng 9.3 (mỗi gạch ứng với một bạn).

Luyện tập 1 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Lập bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian từ Bảng 9.3.

b) Vẽ biểu đồ Hình 9.7 vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a).

Luyện tập 1 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Mai đếm số cánh hoa của một số loài hoa và thống kê theo Bảng 9.4. Em hãy vẽ biểu đồ cột cho bảng thống kê này.

Luyện tập 1 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

1)

a) Bảng thống kê số học sinh yêu thích các thể loại văn học dân gian:

Luyện tập 1 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

b)

Luyện tập 1 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Biểu đồ Số cánh hoa của một số loài hoa:

Luyện tập 1 - Trang 78 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập 2 (Trang 79 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức)

1) Biểu đồ cột ở Hình 9.9 cho biết tốc độ tối đa của một số loài động vật (đơn vị là dặm/giờ; dặm (mile) là một đơn vị đo độ dài; 1 dặm = 1,609 km).

Luyện tập 2 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào phù hợp với thông tin từ biểu đồ (H.9.9)? Vì sao?

Luyện tập 2 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

b) Trong biểu đồ trên, em thấy những loài động vật nào có tốc độ tối đa từ 10 đến 19, từ 40 đến 49 (dặm/giờ)?

2) Cho biểu đồ cột Hình 9.10.

Luyện tập 2 - Trang 79 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp nếu biết GDP của Việt Nam năm 2014 là 186 tỷ đô la.

b) Từ năm 2014 đến năm 2017, GDP của Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

Giải

1)

a) Chỉ có nhận xét của Vuông (“Nai chạy nhanh nhất”) là phù hợp với thông tin từ biểu đồ, vì tốc độ tối đa của Nai (45 dặm/giờ) là lớn nhất.

b) Sóc và gà rừng có tốc độ tối đa từ 10 đến 19 dặm/giờ.

Ngựa vằn và nai có tốc độ tối đa từ 40 đến 49 dặm/giờ.

2)

a) Thay dấu “?” bởi số 186.

b) Tăng.

Thử thách nhỏ (Trang 80 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Bảng 9.5 cho biết lợi nhuận của một cửa hàng trong quý I năm 2020.

Thử thách nhỏ - Trang 80 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Minh vẽ biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê này như Hình 9.11. Theo em, biểu đồ Minh vẽ có hợp lý không? Các cột nằm dưới trục ngang thể hiện điều gì?

Thử thách nhỏ - Trang 80 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Biểu đồ Minh vẽ là hợp lý.

Các cột nằm dưới trục ngang biểu diễn số liệu âm. Trong trường hợp này, lợi nhuận âm tức là cửa hàng bị lỗ.

Các bài tập từ 9.11 đến 9.15 sử dụng biểu đồ Hình 9.12 sau đây:

Hình 9.12 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 9.11 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Ngày nào trong tuần An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất?

Giải

Thứ Sáu An dành thời gian tự học ở nhà nhiều nhất (120 phút).

Bài tập 9.12 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Ngày nào trong tuần An không tự học ở nhà?

Giải

Chủ nhật An không tự học ở nhà. (Tức là thời gian tự học là 0 phút.)

Bài tập 9.13 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút?

Giải

Thời gian An tự học ở nhà vào các ngày trong tuần lần lượt là:

  • Thứ Hai: 80 phút;
  • Thứ Ba: 100 phút;
  • Thứ Tư: 60 phút;
  • Thứ Năm: 80 phút;
  • Thứ Sáu: 120 phút;
  • Thứ Bảy: 90 phút;
  • Chủ Nhật: 0 phút.

Vậy tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là:

$80 + 100 + 60 + 80 + 120 + 90 + 0 = 530$ (phút).

Bài tập 9.14 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Hoàn thiện biểu đồ nếu ngày Chủ nhật An dành 50 phút tự học ở nhà.

Giải

Bài tập 9.14 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 9.15 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Lập bảng thống kê thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

Giải

Bài tập 9.15 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 9.16 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Bảng sau cho biết số lượng các bạn lớp Khoa hâm mộ ba câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh (mỗi gạch ứng với một bạn).

Bài tập 9.16 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Giải

+) Bảng thống kê:

Bài tập 9.16 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

+) Biểu đồ cột:

Bài tập 9.16 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 9.17 (Trang 81 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Cho bảng thống kê sau:

Bài tập 9.17 - Trang 81 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Giải

Bài tập 9.17 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.