Giải Toán 6 (t2) [Chương 9] Bài 43 – XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 43 – Chương 9, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 2, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập (Trang 95 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Luyện tập - Trang 95 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức vơi cuộc sống.

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “An thắng”.

Giải

Tổng số lần gieo là: 80 lần.

Số lần An thắng là: $14 + 12 + 9 + 6 + 4 + 3 = 48$ (lần).

Do đó, xác suất thực nghiệm của sự kiện “An thắng” là:

$$\frac{48}{80} = 0,6$$

Tranh luận (Trang 95 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) VUÔNG gieo một đồng xu 50 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp. TRÒN lấy đồng xu đó gieo 100 lần và thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp.

VUÔNG: “Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Đồng xu xuất hiện mặt sấp” là $\frac{30}{50}.$”

TRÒN: “Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Đồng xu xuất hiện mặt sấp” là $\frac{55}{100}.$”

Bạn nào nói đúng nhỉ?

Giải

Cả hai bạn VUÔNG và TRÒN đều nói đúng.

Nhận xét

Xác suất thực nghiệm phụ thuộc vào người thực hiện thí nghiệm, trò chơi và số lần người đó thực hiện thí nghiệm, trò chơi.

Bài tập 9.29 (Trang 96 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Bài tập 9.29 - Trang 96 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Số chấm xuất hiện là số chẵn;

b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Giải

Tổng số lần gieo: 100 lần.

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện là số chẵn”.

Số lần gieo mà số chấm xuất hiện là số chẵn là: $20 + 22 + 15 = 57$

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện là số chẵn” là:

$$\frac{57}{100} = 0,57$$

b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện lớn hơn 2”.

Số lần gieo mà số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là: $18 + 22 + 10 + 15 = 65$

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Số chấm xuất hiện lớn hơn 2” là:

$$\frac{65}{100} = 0,65$$

Bài tập 9.30 (Trang 96 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) An quay tấm bìa như Hình 9.30 một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau:

Bài tập 9.30 - Trang 96 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần?

b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng?

c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh”.

Giải

a) An đã quay tấm bìa 24 lần. (Bằng với số gạch trong bảng.)

b) Có 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh. Có 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng.

c) Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh” là: $\frac{17}{24}$

Bài tập 9.31 (Trang 96 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Khoa lấy được viên bi màu đỏ”.

Giải

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Khoa lấy được viên bi màu đỏ” là: $\frac{13}{30}$

Bài tập 9.32 (Trang 96 / Toán 6 – tập 2 / Kết nối tri thức) Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau:

Bài tập 9.32 - Trang 96 - Toán 6 tập 2 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Bình lấy được quả bóng màu xanh;

b) Quả bóng được lấy ra không là màu đỏ.

Giải

Tổng số lần thực hiện trò chơi: 100 lần.

a) Số lần Bình lấy được quả bóng màu xanh là: 43 lần.

Do đó, xác suất thực nghiệm của sự kiện “Bình lấy được quả bóng màu xanh” là:

$$\frac{43}{100} = 0,43$$

b) Số lần mà quả bóng được lấy ra không phải màu đỏ là: $100 – 22 = 78$

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Quả bóng được lấy ra không là màu đỏ” là:

$$\frac{78}{100} = 0,78$$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2

Chương VI – PHÂN SỐ

Bài 23 – Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau.

Bài 24 – So sánh phân số. Hỗn số dương.

Luyện tập chung trang 13.

Bài 25 – Phép cộng và phép trừ phân số.

Bài 26 – Phép nhân và phép chia phân số.

Bài 27 – Hai bài toán về phân số.

Luyện tập chung trang 25.

Bài tập cuối chương 6.

Chương VII – SỐ THẬP PHÂN.

Bài 28 – Số thập phân.

Bài 29 – Tính toán với số thập phân.

Bài 30 – Làm tròn và ước lượng.

Bài 31 – Một số bài toán về tỷ số và tỷ số phần trăm.

Luyện tập chung trang 41.

Bài tập cuối chương 7.

Chương VIII – NHỮNG HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

Bài 32 – Điểm và đường thẳng.

Bài 33 – Điểm nằm giữa hai điểm. Tia.

Bài 34 – Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

Bài 35 – Trung điểm của đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57.

Bài 36 – Góc.

Bài 37 – Số đo góc.

Luyện tập chung trang 65.

Bài tập cuối chương 8.

Chương IX – DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Bài 38 – Dữ liệu và thu thập dữ liệu.

Bài 39 – Bảng thống kê và biểu đồ tranh.

Bài 40 – Biểu đồ cột.

Bài 41 – Biểu đồ cột kép.

Luyện tập chung trang 87.

Bài 42 – Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm.

Bài 43 – Xác suất thực nghiệm.

Luyện tập chung trang 97.

Bài tập cuối chương 9.

Bài tập ôn tập cuối năm.