So sánh và phân loại góc.

Vì mỗi góc có một số đo (độ), nên ta có thể so sánh và phân loại các góc dựa vào các số đo này. So sánh góc Ta có thể so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng. Rất tự nhiên, ta có các ký hiệu sau: 🤔 $\widehat{xOy} = \widehat{uPv}$ có […]

Vì mỗi góc có một số đo (độ), nên ta có thể so sánh và phân loại các góc dựa vào các số đo này.

So sánh góc

Ta có thể so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng. Rất tự nhiên, ta có các ký hiệu sau:

🤔 $\widehat{xOy} = \widehat{uPv}$ có nghĩa là số đo của góc $xOy$ bằng với số đo của góc $uPv$

🤔 $\widehat{xOy} < \widehat{uPv}$ có nghĩa là số đo của góc $xOy$ nhỏ hơn số đo của góc $uPv$

🤔 $\widehat{xOy} > \widehat{uPv}$ có nghĩa là số đo của góc $xOy$ lớn hơn số đo của góc $uPv$

Câu hỏi 1: Cho các góc: $\widehat{xOy} = 31^o$, $\widehat{mAn} = 115^o$, $\widehat{pCq} = 68^o$.

a) So sánh góc $xOy$ và góc $pCq$

b) So sánh góc $mAn$ và góc $pCq$

Giải

a) Ta có: $31^o < 68^o$

Vậy $\widehat{xOy} < \widehat{pCq}$

b) Ta có: $115^o > 68^o$

Vậy $\widehat{mAn} > \widehat{pCq}$

Câu hỏi 2: Bằng cách đo, hãy so sánh mỗi góc trong hình sau với $90^o$

Giải

$\widehat{aOb} < 90^o$

$\widehat{pMq} = 90^o$

$\widehat{mAn} > 90^o$

Phân loại góc

Ta có các loại góc sau dựa vào số đo của chúng: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Các loại góc đặc biệt

🤔 Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn $0^o$ và nhỏ hơn $90^o$

🤔 Góc vuông là góc có số đo bằng $90^o$

🤔 Góc tù là góc có số đo lớn hơn $90^o$ và nhỏ hơn $180^o$

🤔 Góc bẹt là góc có số đo bằng $180^o$

Nhận xét: Góc bẹt $xOy$ (tức là $\widehat{xOy} = 180^o$) tạo thành một “đường thẳng”.Hai tia $Ox$ và $Oy$ nằm trên cùng một đường thẳng và hướng về hai phía ngược nhau. Ta gọi hai tia như vậy là hai tia đối nhau.

🤔 Hai tia chung gốc, nằm trên cùng một đường thẳng và hướng ngược nhau được gọi là hai tia đối nhau.

Câu hỏi 3: Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc bẹt, góc tù.

Giải

Góc nhọn < Góc vuông < Góc tù < Góc bẹt.

Câu hỏi 4: Hãy xác định xem mỗi góc có số đo sau đây là góc nhọn, góc vuông, góc tù, hay góc bẹt: $74^o; 131^o; 90^o; 180^o$

Giải

Góc có số đo $74^o$ là góc nhọn.

Góc có số đo $131^o$ là góc tù.

Góc có số đo $90^o$ là góc vuông.

Góc có số đo $180^o$ là góc bẹt.

Chú ý: Ta có thể dùng thước êke để xác định góc vuông.

Dùng thước ê ke để vẽ góc vuông

Câu hỏi 5: Hãy ghép mỗi khẳng định ở bên trái với một hình thích hợp ở bên phải:

Xác định góc vuông từ êke

Giải

1 – c

2 – a

3 – b

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.