$\S\;$ 3.3. SO SÁNH CÁC SỐ NGUYÊN.

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu cách so sánh hai số nguyên, gồm có 4 quy tắc: So sánh với số $0;$ So sánh hai số nguyên khác dấu; So sánh hai số nguyên dương; So sánh hai số nguyên âm.

Đây là bài số 3 trong tống số 12 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Cơ bản - 03] SỐ NGUYÊN

Trên trục số nằm ngang, nếu điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$ thì số nguyên $a$ nhỏ hơn số nguyên $b$ (ký hiệu là $a < b$ hoặc $b > a).$

Chẳng hạn: Trên trục số, điểm $-3$ nằm bên trái điểm $-1$ nên $-3 < -1.$

So sánh hai số nguyên dựa vào trục số.

Trong thực hành, người ta thường so sánh hai số nguyên bằng cách dựa vào các quy tắc sau:

(Quy tắc 1) So sánh với số $0:$ Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn $0.$ Mọi số nguyên dương đều lớn hơn $0.$

Chẳng hạn:

+) $-9 < 0$ vì $-9$ là số nguyên âm.

+) $18 > 0$ vì $18$ là số nguyên dương.

(Quy tắc 2) So sánh hai số nguyên khác dấu: Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số nguyên dương.

Chẳng hạn: $-209 < 15$ vì $-209$ là số nguyên âm và $15$ là số nguyên dương.

(Quy tắc 3) So sánh hai số nguyên dương: Các số nguyên dương đều là số tự nhiên, do đó, so sánh hai số nguyên dương giống như so sánh hai số tự nhiên (đã học).

Chẳng hạn: $35 < 91$ (các số nguyên dương $35$ và $91$ cũng là các số tự nhiên).

(Quy tắc 4) So sánh hai số nguyên âm: Nếu $a,b$ là hai số nguyên dương và $a > b$ thì $-a < -b.$

Chẳng hạn: $-8 < -5$ vì $8 > 5.$

Ví dụ 1: So sánh:

a) $20$ và $13.$

b) $-23$ và $7.$

c) $-27$ và $-5.$

d) $4$ và $-96.$

Giải:

a) $20 > 13.$

b) $-23 < 7$ (vì $-23$ là số nguyên âm và $7$ là số nguyên dương).

c) $-27 < -5$ (vì $-27$ và $-5$ đều là số nguyên âm, mà $27 > 5).$

d) $4 > -96$ (vì $4$ là số nguyên dương và $-96$ là số nguyên âm.

Chú ý: Ký hiệu $a \leq b$ có nghĩa là “$a < b$ hoặc $a=b$”.

Chẳng hạn: $\{x\in\mathbb{Z} \;|\;-2 < x\leq 3\}=\{-1;0;1;2;3\}.$

Ví dụ 2: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) $A=\{x\in\mathbb{Z}\;|\;-7\leq x < 0\}.$

b) $B=\{x\in\mathbb{Z}\;|\;-2 < x\leq 4\}.$

Giải:

a) $A=\{-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1\}.$

b) $B=\{-1;0;1;2;3;4\}.$

Bài tập:

1)- So sánh mỗi cặp số nguyên sau:

a) $7$ và $-202.$

b) $430$ và $568.$

c) $-400$ và $-298.$

d) $-2\;023$ và $0.$

e) $-115$ và $17.$

f) $-1\;099$ và $-1\;102.$

2)- Sắp xếp các số $-7;8;4;-1;0$ theo thứ tự tăng dần.

3)- Sắp xếp các số $-5;-32;0;7$ theo thứ tự giảm dần.

4)- Nước đóng băng khi nhiệt độ từ $0^o$ C trở xuống.

a) Ở nhiệt độ $-9^o$ C thì nước có đóng băng không?

b) Ở nhiệt độ $1^o$ C thì nước có đóng băng không?

5)- Hãy tìm:

a) Số nguyên dương lớn nhất có hai chữ số.

b) Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số.

Giải:

1)-

a) $7 > -202.$

b) $430 < 568.$

c) $-400 < -298.$

d) $-2\;023 < 0.$

e) $-115 < 17.$

f) $-1\;099 > -1\;102.$

2)- $-7 < -1 < 0 < 4 < 8.$

3)- $7 > 0 > -5 > -32.$

4)-

a) Ở nhiệt độ $-9^o$ C thì nước đóng băng, vì $-9 < 0.$

b) Ở nhiệt độ $1^o$ C thì nước không đóng băng, vì $1 > 0.$

5)-

a) Số nguyên dương lớn nhất có hai chữ số là: $99.$

b) Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là: $-10.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 3.2. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN. BIỂU DIỄN SỐ NGUYÊN LÊN TRỤC SỐ.$\S\;$ 3.4. DẤU VÀ SỐ ĐỐI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.