Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 1 – TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. (bộ Chân trời sáng tạo)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. ✨ Nên xem bài học Cách viết tập hợp để hiểu được các bài tập phía dưới. Bài tập 1 (Trang […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học Cách viết tập hợp để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 7 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10, vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Giải

Cách 1: Liệt kê các phần tử:

X = {11; 13; 15; 17; 19}

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng:

X = {x | x là số lẻ và 10[nbsp]<[nbsp]x[nbsp]<[nbsp]20}

Bài tập 2 (Trang 7 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho Y = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3}.

Trong các số 3; 6; 9; 12, số nào thuộc Y, số nào không thuộc Y? Dùng ký hiệu để viết câu trả lời.

Giải

3 ∈ Y vì 3[nbsp]<[nbsp]10 và 3 chia hết cho 3.

6 ∈ Y vì 6[nbsp]<[nbsp]10 và 6 chia hết cho 3.

9 ∈ Y vì 9[nbsp]<[nbsp]10 và 9 chia hết cho 3.

12 ∉ Y vì 12[nbsp]>[nbsp]10.

Bài tập 3 (Trang 7 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ “NHA TRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

(A) N ∉ M         

(B) U ∈ M         

(C) T ∈ M           

(D) Q ∈ M

Giải

Chọn (C) T ∈ M là khẳng định đúng.

Bài tập 4 (Trang 7 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ “NHA TRANG”. Cách viết nào là đúng?

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}

(B) M = {N; H; A; T; R; G}

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G}

(D) M = {N; H; A; T; R}

Giải

Chọn (B) M = {N; H; A; T; R; G} là cách viết đúng.

Giải thích:

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G} sai vì chữ N và A lặp lại hai lần.

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G} sai vì chữ N lặp lại hai lần.

(D) M = {N; H; A; T; R} sai thiếu chữ G.

Bài tập 5 (Trang 8 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A.

Bùi Chí Thanh; Lê Mai Lan; Nguyễn Đức Vân; Bạch Phương Trinh; Hoàng Ngọc Thanh; Đỗ Thị Dung; Nguyễn Lê Vân Anh.

a) Viết tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ.

b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Giải

a) Tập hợp tên các bạn cùng họ là T = {Vân, Anh}

b) Tập hợp các họ của các bạn trong tổ là H = {Bùi; Lê; Nguyễn; Bạch; Hoàng; Đỗ}

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.