Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. ✨ Nên xem bài học Cộng – Nhân và Trừ – Chia để hiểu được các bài tập phía dưới. Bài […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học Cộng – NhânTrừ – Chia để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tính một cách hợp lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50 

b) 150 . 250 . 400 . 800

Giải

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50

= (42 + 48) + (44 + 46) + 50

= 90 + 90 + 50

= 180 + 50

= 230

b) 150 . 250 . 400 . 800

= (150 . 800) . (250 . 400)

= (150 . 2 . 400) . (250 . 400)

= (300 . 400) . (250 . 400)

= 120[nbsp]000 . 100[nbsp]000

= 12[nbsp]000[nbsp]000[nbsp]000.

Bài tập 2 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (2x[nbsp]+[nbsp]1)[nbsp].[nbsp]2[nbsp]907 = 8[nbsp]721

b) (4x[nbsp][nbsp]16)[nbsp]:[nbsp]1[nbsp]905 = 60

Giải

a) Vì (2x[nbsp]+[nbsp]1)[nbsp].[nbsp]2[nbsp]907 = 8[nbsp]721 nên 2x[nbsp]+[nbsp]1 = 8[nbsp]721[nbsp]:[nbsp]2[nbsp]907 = 3.

Vì 2x[nbsp]+[nbsp]1 = 3 nên 2x = 3[nbsp][nbsp]1 = 2.

Vì 2x = 2 nên x = 2[nbsp]:[nbsp]2 = 1.

Vậy x = 1.

b) Vì (4x[nbsp][nbsp]16)[nbsp]:[nbsp]1[nbsp]905 = 60 nên 4x[nbsp][nbsp]16 = 60[nbsp].[nbsp]1[nbsp]905 = 114[nbsp]300.

Vì 4x[nbsp][nbsp]16 = 114[nbsp]300 nên 4x = 114[nbsp]300[nbsp]+[nbsp]16 = 114[nbsp]316.

Vì 4x[nbsp]=[nbsp]114[nbsp]316 nên x = 114[nbsp]316[nbsp]:[nbsp]4 = 28[nbsp]579.

Vậy x = 28[nbsp]579.

Bài tập 3 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Mẹ Lan mang 200[nbsp]000 đồng vào siêu thị mua 2 kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26[nbsp]500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18[nbsp]000 đồng, mỗi nải chuối là 15[nbsp]000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Giải

Số tiền mẹ Lan còn lại là:

200[nbsp]000 – (2[nbsp].[nbsp]26[nbsp]500 + 5[nbsp].[nbsp]18[nbsp]000 + 2[nbsp].[nbsp]15[nbsp]000) = 27[nbsp]000 (đồng).

Bài tập 4 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường.

Ngày thứ nhất mua vào với giá 55[nbsp]300[nbsp]000 đồng/1 lượng

Ngày thứ hai bán ra với giá 55[nbsp]350[nbsp]000 đồng/1 lượng

Ngày thứ ba mua vào với giá 55[nbsp]400[nbsp]000 đồng/1 lượng

Ngày thứ tư bán ra với giá 55[nbsp]450[nbsp]000 đồng/1 lượng

Ngày thứ năm mua vào với giá 55[nbsp]500[nbsp]000 đồng/1 lượng

Ngày thứ sáu bán ra với giá 55[nbsp]550[nbsp]000 đồng/1 lượng

Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền mỗi lượng?

Giải

Số tiền mua vào mỗi lượng trong ba ngày (thứ nhất, thứ ba và thứ năm) là:

55[nbsp]300[nbsp]000 + 55[nbsp]400[nbsp]000 + 55[nbsp]500[nbsp]000 = 166[nbsp]200[nbsp]000 (đồng).

Số tiền bán ra mỗi lượng vàng trong ba ngày (thứ hai, thứ tư và thứ sáu) là:

55[nbsp]350[nbsp]000 + 55[nbsp]450[nbsp]000 + 55[nbsp]550[nbsp]000 = 166[nbsp]350[nbsp]000 (đồng).

Số tiền lãi mỗi lượng là:

166[nbsp]350[nbsp]000 – 166[nbsp]200[nbsp]000 = 150[nbsp]000 (đồng).

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.