Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 3 trong tống số 11 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo – Giải SÁCH BÀI TẬP Toán 6 (tập 1)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học Cộng – NhânTrừ – Chia để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tính một cách hợp lý:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50 

b) 150 . 250 . 400 . 800

Giải

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50

= (42 + 48) + (44 + 46) + 50

= 90 + 90 + 50

= 180 + 50

= 230

b) 150 . 250 . 400 . 800

= (150 . 800) . (250 . 400)

= (150 . 2 . 400) . (250 . 400)

= (300 . 400) . (250 . 400)

= 120 000 . 100 000

= 12 000 000 000.

Bài tập 2 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (2x + 1) . 2 907 = 8 721

b) (4x  16) : 1 905 = 60

Giải

a) Vì (2x + 1) . 2 907 = 8 721 nên 2x + 1 = 8 721 : 2 907 = 3.

Vì 2x + 1 = 3 nên 2x = 3  1 = 2.

Vì 2x = 2 nên x = 2 : 2 = 1.

Vậy x = 1.

b) Vì (4x  16) : 1 905 = 60 nên 4x  16 = 60 . 1 905 = 114 300.

Vì 4x  16 = 114 300 nên 4x = 114 300 + 16 = 114 316.

Vì 4x = 114 316 nên x = 114 316 : 4 = 28 579.

Vậy x = 28 579.

Bài tập 3 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Mẹ Lan mang 200 000 đồng vào siêu thị mua 2 kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26 500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18 000 đồng, mỗi nải chuối là 15 000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Giải

Số tiền mẹ Lan còn lại là:

200 000 – (2 . 26 500 + 5 . 18 000 + 2 . 15 000) = 27 000 (đồng).

Bài tập 4 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Một người buôn vàng vào thời điểm giá vàng có nhiều biến động thất thường.

Ngày thứ nhất mua vào với giá 55 300 000 đồng/1 lượng

Ngày thứ hai bán ra với giá 55 350 000 đồng/1 lượng

Ngày thứ ba mua vào với giá 55 400 000 đồng/1 lượng

Ngày thứ tư bán ra với giá 55 450 000 đồng/1 lượng

Ngày thứ năm mua vào với giá 55 500 000 đồng/1 lượng

Ngày thứ sáu bán ra với giá 55 550 000 đồng/1 lượng

Sau 6 ngày, người đó được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền mỗi lượng?

Giải

Số tiền mua vào mỗi lượng trong ba ngày (thứ nhất, thứ ba và thứ năm) là:

55 300 000 + 55 400 000 + 55 500 000 = 166 200 000 (đồng).

Số tiền bán ra mỗi lượng vàng trong ba ngày (thứ hai, thứ tư và thứ sáu) là:

55 350 000 + 55 450 000 + 55 550 000 = 166 350 000 (đồng).

Số tiền lãi mỗi lượng là:

166 350 000 – 166 200 000 = 150 000 (đồng).

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 2 – TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.