Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 3 – THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đây là bài số 3 trong tống số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbtSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. ✨ […]

Đây là bài số 3 trong tống số 8 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - KNTT-sbt

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 3 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

✨ Nên xem bài học: THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1.22 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó.

Giải

Bài tập 1.22 - Trang 12 - SBT Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 1.23 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Mỗi điểm E, F, G trên Hình 1.2 biểu diễn số nào ?

Bài tập 1.23 - Trang 12 - SBT Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Mỗi khoảng nhỏ nhất trong Hình 1.2 có giá trị là 5.

Vậy các điẻm E, F, G lần lượt biểu diễn các số 20; 35 và 45.

Bài tập 1.24 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Khi đi đường, nếu trông thấy cột cây số như Hình 1.3, em hiểu còn phải đi bao nhiêu cây số nữa để đến Sơn La? Hãy mô phỏng Quốc lộ 6 kể từ km0 đến Sơn La bằng cách vẽ một tia số có gốc ứng với cột km0, trên đó ghi rõ điểm ứng với cột km134 và điểm ứng với cột mốc Sơn La (không cần chính xác về khoảng cách).

Bài tập 1.24 - Trang 12 - SBT Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Ghi chú: Dòng chữ “km134” trên cột cây số cho biết nơi đó cách điểm bắt đầu của Quốc lộ 6, tức cột km0, là 134 km.

Giải

Nếu trông thấy cột cây số trong Hình 1.3 thì còn phải đi 168 km nữa mới đến Sơn La. (Nghĩa là cột cây số này cách Sơn La 168 km).

Mô tả Quốc lộ 6:

Kí hiệu O là điểm gốc (nơi có cột km0), S là điểm ứng với cột mốc Sơn La và H là điểm ứng với cột cây số trong hình. Ta có tia số:

Bài tập 1.24 - Trang 12 - SBT Toán 6 (1) -  Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 1.25 (Trang 12 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của 4 số 55[nbsp]789, 55[nbsp]699, 54[nbsp]902, 55[nbsp]806. Hãy xác định điểm nào biểu diễn số nào?

Giải

Do 54[nbsp]902 < 55[nbsp]699 < 55[nbsp]789 < 55[nbsp]806 nên 4 điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số 54[nbsp]902; 55[nbsp]699; 55[nbsp]789; 55[nbsp]806.

Bài tập 1.26 (Trang 13 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Ngày 6/4/2020, Báo điện tử Khánh Hòa Online đưa tin: “Dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”, kèm theo biểu đồ sau (số liệu tính đến 7h ngày 6/4/2020):

Bài tập 1.26 - Trang 13 - SBT Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Em hãy hình dung bên trái biểu đồ là tia số biểu diễn các số 0; 5; 10; 15 và 20. Trên từng cột có ghi số ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam trong mỗi ngày từ ngày 22/3 đến ngày 6/4.

a) Hãy cho biết ngày nào có 5; 10; 15 ca nhiễm Covid-19.

b) Ngày nào có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất? Ngày nào ít nhất?

c) Tại sao bài báo kết luận: “Dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”?

Giải

a) Ngày có 5 ca nhiễm: ngày 26/3; ngày có 10 ca nhiễm: ngày 23/3 và 3/4; ngày có 15 ca nhiễm: ngày 30/3

b) Ngày nhiều ca nhiễm nhất (19 ca): ngày 22/3; ngày có ít ca nhiễm nhất (0 ca): ngày 6/4.

c) Vì trong 4 ngày liên tiếp cuối cùng số ca nhiễm giảm dần: 10; 3; 1; 0 ca

Bài tập 1.27 (Trang 13 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Cho 4 tập hợp:

A = {x ∈ ℕ | x chẵn và x < 10},

B = {x ∈ ℕ | x chẵn và x ≤ 10},

C = {x ∈  ℕ* | x chẵn và x < 10} và

D =  {x ∈ ℕ* | x chẵn và x ≤ 10}.

Hãy mô tả các tập hợp đó bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

Giải

A = {0; 2; 4; 6; 8}

B = {0; 2; 4; 6; 8; 10}

C = {2; 4; 6; 8}

D = {2; 4; 6; 8; 10}

Bài tập 1.28 (Trang 13 / SBT Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức) Cho tập hợp:

Hãy viết tập P bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Giải

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 2 – CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.