Tập hợp là gì? Các ví dụ về tập hợp.

Tập hợp là một nhóm các đối tượng nhất định. Các đối tượng này được gọi là phần tử của tập hợp. Ví dụ về tập hợp Ví dụ 1: Các đồ vật trên mặt bàn trong Hình 1 sau đây tạo thành một tập hợp. Tập hợp các đồ vật trên bàn gồm có […]

Tập hợp là một nhóm các đối tượng nhất định. Các đối tượng này được gọi là phần tử của tập hợp.

Ví dụ về tập hợp

Ví dụ 1: Các đồ vật trên mặt bàn trong Hình 1 sau đây tạo thành một tập hợp.

Tập hợp là gì?

Tập hợp các đồ vật trên bàn gồm có các phần tử là: thước kẻ, bút, thước ê-ke, sách.

Ví dụ 2: Tập hợp các số trên mặt đồng hồ.

Ví dụ về tập hợp

Tập hợp này gồm có các phần tử là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

Ví dụ 3: Các số tự nhiên từ 2 đến 5 tạo thành một tập hợp. Các phần tử của tập hợp này là: 2; 3; 4; 5.

Ví dụ 4: Tên các nốt nhạc trong khuông nhạc ở Hình 4 tạo thành một tập hợp.

Tập hợp này gồm các phần tử là: ĐỒ, RÊ, MI, PHA, SOL, LA, SI.

Cách ký hiệu phần tử thuộc tập hợp

Nếu x là một phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu: x[nbsp][nbsp]A.

Nếu y không phải là phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu: y[nbsp][nbsp]A.

Phần tử của tập hợp

Cách đọc:

  • x ∈ A đọc là “x thuộc A”.
  • y ∉ A đọc là “y không thuộc A”.

Bạn nên xem: Bài tập về tập hợp trong các bộ sách giáo khoa mới:

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.