Tập hợp là gì? Các ví dụ về tập hợp.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Tập hợp là một nhóm các đối tượng nhất định. Các đối tượng này được gọi là phần tử của tập hợp.

Ví dụ về tập hợp

Ví dụ 1: Các đồ vật trên mặt bàn trong Hình 1 sau đây tạo thành một tập hợp.

Tập hợp là gì?

Tập hợp các đồ vật trên bàn gồm có các phần tử là: thước kẻ, bút, thước ê-ke, sách.

Ví dụ 2: Tập hợp các số trên mặt đồng hồ.

Ví dụ về tập hợp

Tập hợp này gồm có các phần tử là: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

Ví dụ 3: Các số tự nhiên từ 2 đến 5 tạo thành một tập hợp. Các phần tử của tập hợp này là: 2; 3; 4; 5.

Ví dụ 4: Tên các nốt nhạc trong khuông nhạc ở Hình 4 tạo thành một tập hợp.

Tập hợp này gồm các phần tử là: ĐỒ, RÊ, MI, PHA, SOL, LA, SI.

Cách ký hiệu phần tử thuộc tập hợp

Nếu x là một phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu: x  A.

Nếu y không phải là phần tử của tập hợp A, ta ký hiệu: y  A.

Phần tử của tập hợp

Cách đọc:

  • x ∈ A đọc là “x thuộc A”.
  • y ∉ A đọc là “y không thuộc A”.

Bạn nên xem: Bài tập về tập hợp trong các bộ sách giáo khoa mới:

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.