Phép trừ và phép chia trong TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Chia sẻ nếu thấy hay:

Bài này nói về PHÉP TRỪPHÉP CHIA. Nếu muốn tìm hiểu về PHÉP CỘNG và PHÉP NHÂN, hãy xem tại đây.

Phép trừ

✨ Phép trừ một số tự nhiên a cho số tự nhiên b (với a  b) được ký hiệu là: a  b

Phép trừ số tự nhiên

✨ Điều kiện để có phép trừ a  b là a  b.

Câu hỏi 1: Cho phép trừ 10 – 4 = 6. Hãy xác định số bị trừ, số trừ và hiệu của phép trừ đó.

Giải

Số bị trừ là 10. Số trừ là 4. Hiệu là 6.

Câu hỏi 2: Tính nhẩm: 55 – 18

Giải

Thêm vào số bị trừ và số trừ một lượng bằng 2, ta có:

55 – 18

= (55 + 2) – (18 + 2)

= 57 – 20 = 37

✨ Nếu a – b = c thì a = b + c

Chẳng hạn: Nếu x – 5 = 2 thì x = 5 + 2 = 7

✨ Nếu a – b = c thì b = a – c

Chẳng hạn: Nếu 9 – x = 3 thì x = 9 – 3 = 6

✨ Nếu a + b = c thì a = c – b và b = c – a

Chẳng hạn: Nếu x + 5 = 8 thì x = 8 – 5 = 3

Câu hỏi 3: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x + 2 020 = 2 021

b) x – 750 = 2 314

c) 2 021 – x = 2 005

Giải

a) Vì x + 2 020 = 2 021 nên x = 2 021  2 020 = 1

b) Vì x – 750 = 2 314 nên x = 2 314 + 750 = 3 064

c) Vì 2 021 – x = 2 005 nên x = 2 021  2 005 = 16

Câu hỏi 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

135 + (200 – x) = 235

Giải

Ta có:

135 + (200 – x) = 235

Nên:

200 – x = 235 – 135 = 100

Vì 200 – x = 100 nên x = 200  100 = 100

✨ Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ:

Câu hỏi 5: Có thể tính nhanh tích của một số với số 9 như sau:

Làm tương tự như vậy, hãy tính tích:

Giải

Phép chia

Phép chia hết

✨ Phép chia hết một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là:

Phép chia hết

✨ Điều kiện để có phép chia .

Câu hỏi 6: Hãy xác định số bị chia, số chia và thương trong phép chia hết

Giải

Số bị chia là 24. Số chia là 6. Thương là 4.

✨ Nếu thì

Chẳng hạn: Nếu thì

✨ Nếu thì

Chẳng hạn: Nếu thì

Câu hỏi 7: Tìm số tự nhiên , biết:

a)

b)

Giải

a) Vì $x : 15 = 30$ nên $x = 30\cdot 15 = 450.$

b) nên

Phép chia có dư

✨ Khi chia không hết, ta có phép chia có dư.

Phép chia có dư

Câu hỏi 8: Thực hiện phép chia: . Nêu nhận xét.

Giải

Ví dụ chia có dư

Nhận xét:

[Số bị chia] = [Số chia] . [Thương] + [Số dư].

[Số dư] < [Thương]

✨ Cho hai số tự nhiên với . Khi đó, luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r sao cho:

trong đó:

✨ Khi , ta có phép chia hết. Khi đó thì:

✨ Khi , ta có phép chia có dư. Ta nói a chia cho b được thương là q và số dư là r. Ký hiệu là a : b = q (dư r).

Câu hỏi 9: Tìm số tự nhiên , biết:

Giải

nên

nên

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Tìm số tự nhiên , biết:

Bài tập 2: Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số:

a)

HD: Thêm 1 vào cả số bị trừ và số trừ:

b)

HD:

Bài tập 3: Tìm số tự nhiên , biết:

a)

b)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.