Giải Toán 7 (t1) [Chương 3] Bài 2 – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC. (bộ Cánh diều)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều. Bài tập 1 (Trang 85 / Toán 7 – tập 1 / Cánh diều) Quan sát Hình 22, Hình 26 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 2 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Cánh diều.

Bài tập 1 (Trang 85 / Toán 7 – tập 1 / Cánh diều) Quan sát Hình 22, Hình 26 và tìm số thích hợp cho “?” trong bảng sau:

Bài tập 1 - Trang 85 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều
Bài tập 1 - Trang 85 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

Giải

Bài tập 1 - Trang 85 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

Bài tập 2 (Trang 86 / Toán 7 – tập 1 / Cánh diều) Quan sát Hình 29, Hình 30 và chọn chữ Đ (Đúng), S (Sai) thích hợp cho “?” trong bảng sau:

Bài tập 2 - Trang 86 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.
Bài tập 2 - Trang 86 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

Giải

Bài tập 2 - Trang 86 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

Bài tập 3 (Trang 86 / Toán 7 – tập 1 / Cánh diều) Cho các hình lăng trụ đứng ở Hình 33a và Hình 33b:

Bài tập 3 - Trang 86 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

(i) Hình nào trong các hình 33a, 33b là hình lăng trụ đứng tam giác? Hình lăng trụ đứng tứ giác?

(ii) Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác ở Hình 33.

(iii) Tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác ở Hình 33.

Giải

(i) Hình 33a là hình lăng trụ đứng tứ giác. Hình 33b là hình lăng trụ đứng tam giác.

(ii) Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác (Hình 33a): $S_{xq} = (3+4+5+8)\cdot 5 = 100\;(cm^2).$

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác (Hình 33b): $S_{xq} = (3+4+5)\cdot 6 =72\;(cm^2).$

(iii) Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác (Hình 33a): $V = \left[\frac{1}{2} \cdot (4+8)\cdot 3\right] \cdot 5 = 90\;(cm^3).$

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác (Hình 33b): $V = \left( \frac{1}{2} \cdot 3\cdot 4 \right) \cdot 6 = 36 \;(cm^3).$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.