Giải Toán 7 (t1) [Chương 3] Bài 1 – HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG. (bộ Chân trời sáng tạo)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Thực hành 1 (Trang 48 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Quan sát […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 48 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Quan sát hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ (Hình 4) và thực hiện các yêu cầu sau:

– Nêu các góc ở đỉnh $F.$

– Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

– Nêu các đường chéo chưa được vẽ trong hình.

Thực hành 1 - Trang 48 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

Giải

– Các góc ở đỉnh $F$ là: góc $BFE,$ góc $BFG,$ góc $EFG.$

– Các đường chéo được vẽ trong hình là: $AG, BH, CE.$

– Các đường chéo chưa được vẽ trong hình là: $DF.$

Thực hành 2 (Trang 48 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ (Hình 4) có $AD=8\;cm,$ $DC=5\;cm,$ $DH=6,5\;cm.$ Tìm độ dài các cạnh $AB, FG, AE.$

Thực hành 2 - Trang 48 - Toán 7 tập 1 - bộ Cánh diều.

Giải

$AB = DC = 5\;cm.$

$FG = AD = 8\;cm.$

$AE = DH = 6,5\;cm.$

Thực hành 3 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Quan sát hình lập phương $ABCD.A’B’C’D’$ có $AB = 5\;cm$ (Hình 8).

– Tìm độ dài các cạnh $BC, CC’.$

– Nêu các góc ở đỉnh $C.$

– Nêu các đường chéo chưa được vẽ.

Thực hành 3 - Trang 49 - Bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

– Hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau. Do đó: $BC = CC’ = AB = 5\;cm.$

– Các góc ở đỉnh $C$ là: góc $BCD,$ góc $BCC’,$ góc $DCC’.$

– Các đường chéo chưa được vẽ là: $AC’, A’C.$

Vận dụng (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Trong hai tấm bìa ở Hình 9, tấm bìa nào gấp được hình hộp chữ nhật, tấm bìa nào gấp được hình lập phương?

Vận dụng - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Tấm bìa hình a) gấp được hình lập phương (vì nó được ghép từ các ô hình vuông).

Tấm bìa ở hình b) chỉ gấp được hình hộp chữ nhật.

Bài tập 1 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Quan sát hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ (Hình 10).

Bài tập 1 - Trang 49 -Toán 7 tập 1 - bộ Chân trời sáng tạo.

a) Nêu các cạnh và đường chéo.

b) Nêu các góc ở đỉnh $B$ và đỉnh $C.$

c) Kể tên những cạnh bằng nhau.

Giải

a) Các cạnh là: $AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE.$

Các đường chéo là: $AG, BH, CE, DF.$

b) Các góc ở đỉnh $B$ là: $\widehat{ABC}, \widehat{ABF}, \widehat{CBF}.$

Các góc ở đỉnh $C$ là: $\widehat{BCD}, \widehat{BCG}, \widehat{DCG}.$

c) Những cạnh bằng nhau là: $AB = DC = HG = EF,$ $BC = AD = EH = FG,$ $BF = AE = DH = CG.$

Bài tập 2 (Trang 49 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Quan sát hình lập phương $EFGH.MNPQ$ (Hình 11).

Bài tập 2 - Trang 49 - Toán 7 tập 1 - bộ Chân trời sáng tạo.

a) Biết $MN = 3\;cm.$ Độ dài các cạnh $EF, NF$ bằng bao nhiêu?

b) Nêu tên các đường chéo của hình lập phương.

Giải

a) $EF = NF = MN = 3\;cm.$

b) Các đường chéo của hình lập phương này là: $EP, FQ, GM, HN.$

Bài tập 3 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Bài tập 3 - Trang 50 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Các hình a), b) là các hình hộp chữ nhât.

Hình c) là hình lập phương.

Bài tập 4 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm bìa nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?

Bài tập 4 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Chân trời sáng tạo.

Giải

Tấm bìa ở Hình b) có thể gấp được thành hình hộp chữ nhật ở Hình a).

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.