Giải Toán 7 (t1) [Chương 3] Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 50. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài Luyện tập chung trang 50 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 3.12 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài Luyện tập chung trang 50 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 3.12 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho Hình 3.28.

Bài tập 3.12 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc $FIP;$ góc $NMI.$

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc $EQP;$ góc $IFP.$

Giải

a) Góc ở vị trí so le trong với góc $FIP$ là góc $IPQ.$

Góc ở vị trí so le trong với góc $NMI$ là góc $MIE.$

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc $EQP$ là góc $MEI.$

Góc ở vị trí đồng vị với góc $IFP$ là góc $MNF.$

Bài tập 3.13 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho Hình 3.29, biết $\widehat{xAz} = 50^o, \widehat{yBz} = 50^o.$ Giải thích tại sao $Ax //By.$

Bài tập 3.13 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Ta có: $\widehat{xAz} = \widehat{yBz} = 50^o.$

Hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó, $Ax//By$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài tập 3.14 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng $d$ và $d’$ sao cho $d//d’.$

b) Vẽ hai đoạn thẳng $AB$ và $CD$ sao cho $CD=2AB$ và $CD//AB.$

Giải

a) Vẽ hình theo các bước sau:

Bài tập 3.14 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

b) Cách vẽ: Vẽ hai hình chữ nhật bằng nhau nằm cạnh nhau (có một cạnh chung). Sau đó vẽ các đoạn thẳng $AB$ và $CD$ như cách sau:

Bài tập 3.14 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 3.15 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho Hình 3.30, biết các góc $MNQ$ và $PQN$ có cùng số đo bằng $35^o.$ Chứng tỏ $MN//QP.$

Bài tập 3.15 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Ta có: $\widehat{MNQ} = \widehat{PQN} = 35^o.$

Hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó, $MN//QP$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài tập 3.16 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho đoạn thẳng $AB.$ Vẽ hai tia $Ax, By$ sao cho chúng tạo với $AB$ hai góc so le trong có cùng số đo bằng $60^o$ $(\widehat{xAB} = \widehat{yBA} = 60^o).$

Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia $Ax, By$ có song song với nhau không? Vì sao?

Giải

Bài tập 3.16 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trên hình vẽ hai đường thẳng chứa hai tia $Ax$ và $By$ song song với nhau vì có hai góc so le trong bằng nhau: $\widehat{xAB} = \widehat{yBA} = 60^o.$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.