Giải Toán 7 (t1) [Chương 3] Bài LUYỆN TẬP CHUNG trang 50. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài Luyện tập chung trang 50 – Chương 3, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 7 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 3.12 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho Hình 3.28.

Bài tập 3.12 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc $FIP;$ góc $NMI.$

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc $EQP;$ góc $IFP.$

Giải

a) Góc ở vị trí so le trong với góc $FIP$ là góc $IPQ.$

Góc ở vị trí so le trong với góc $NMI$ là góc $MIE.$

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc $EQP$ là góc $MEI.$

Góc ở vị trí đồng vị với góc $IFP$ là góc $MNF.$

Bài tập 3.13 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho Hình 3.29, biết $\widehat{xAz} = 50^o, \widehat{yBz} = 50^o.$ Giải thích tại sao $Ax //By.$

Bài tập 3.13 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Ta có: $\widehat{xAz} = \widehat{yBz} = 50^o.$

Hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó, $Ax//By$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài tập 3.14 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng $d$ và $d’$ sao cho $d//d’.$

b) Vẽ hai đoạn thẳng $AB$ và $CD$ sao cho $CD=2AB$ và $CD//AB.$

Giải

a) Vẽ hình theo các bước sau:

Bài tập 3.14 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

b) Cách vẽ: Vẽ hai hình chữ nhật bằng nhau nằm cạnh nhau (có một cạnh chung). Sau đó vẽ các đoạn thẳng $AB$ và $CD$ như cách sau:

Bài tập 3.14 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 3.15 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho Hình 3.30, biết các góc $MNQ$ và $PQN$ có cùng số đo bằng $35^o.$ Chứng tỏ $MN//QP.$

Bài tập 3.15 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Ta có: $\widehat{MNQ} = \widehat{PQN} = 35^o.$

Hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó, $MN//QP$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

Bài tập 3.16 (Trang 50 / Toán 7 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Cho đoạn thẳng $AB.$ Vẽ hai tia $Ax, By$ sao cho chúng tạo với $AB$ hai góc so le trong có cùng số đo bằng $60^o$ $(\widehat{xAB} = \widehat{yBA} = 60^o).$

Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia $Ax, By$ có song song với nhau không? Vì sao?

Giải

Bài tập 3.16 - Trang 50 - Toán 7 tập 1 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Trên hình vẽ hai đường thẳng chứa hai tia $Ax$ và $By$ song song với nhau vì có hai góc so le trong bằng nhau: $\widehat{xAB} = \widehat{yBA} = 60^o.$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.