$\S\;$ 1.5. SỐ ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ.

Đây là bài số 5 trong tống số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 7 - Cơ bản - 01] SỐ HỮU TỶMỗi số hữu tỷ đều có một số đối của nó, sao cho tổng của hai số này bằng $0.$ Chẳng hạn: Ta có $\dfrac{4}{5}+\dfrac{-4}{5}=0$ nên $\dfrac{4}{5}$ có số đối […]

Đây là bài số 5 trong tống số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 7 - Cơ bản - 01] SỐ HỮU TỶ

Mỗi số hữu tỷ đều có một số đối của nó, sao cho tổng của hai số này bằng $0.$

Chẳng hạn: Ta có $\dfrac{4}{5}+\dfrac{-4}{5}=0$ nên $\dfrac{4}{5}$ có số đối là $\dfrac{-4}{5}$ (ta còn nói $\dfrac{4}{5}$ và $\dfrac{-4}{5}$ là hai số đối nhau).

Ví dụ 1: Các số hữu tỷ $-1,75$ và $\dfrac{-7}{-4}$ có là hai số đối nhau không? Vì sao?

Giải: Ta có $-1,75+\dfrac{-7}{-4}=-1,75+1,75=0.$ Do đó, $-1,75$ và $\dfrac{-7}{-4}$ là hai số đối nhau.

Mẹo: Muốn biết hai số $x$ và $y$ có phải là hai số đối nhau hay không, ta thực hiện phép cộng $x+y.$

+) Nếu $x+y=0$ thì $x,y$ là hai số đối nhau.

+) Nếu $x+y\neq 0$ thì $x,y$ không phải là hai số đối nhau.

Số đối của số hữu tỷ $a$ được ký hiệu là $-a.$ (Vậy $a+(-a)=0).$

Số đối của $0$ là $0.$ (Tức là $-0=0).$

Chẳng hạn: Ta đã biết $\dfrac{4}{5}$ và $\dfrac{-4}{5}$ là hai số đối nhau nên $-\dfrac{4}{5}=\dfrac{-4}{5}$ và $-\dfrac{-4}{5}=\dfrac{4}{5}.$

Ví dụ 2: Tính: $-(-4,3)$ và $-\dfrac{-7}{4}.$

Giải:

+) $-(-4,3)=4,3$ (vì $(-4,3)+4,3=0).$

+) $-\dfrac{-7}{4}=\dfrac{7}{4}$ (vì $\dfrac{-7}{4}+\dfrac{7}{4}=0).$

Chú ý: Khi biểu diễn hai số hữu tỷ đối nhau trên trục số, chúng nằm về hai phía của số $0$ và cách đều số $0.$

Bài tập:

1)- Các số hữu tỷ $\dfrac{-12}{13}$ và $\dfrac{12}{-13}$ có phải là hai số đối nhau không?

2)- Cho $x$ là một số hữu tỷ. Hãy giải thích tại sao $-(-x)=x.$

Giải:

1)- Ta có $\dfrac{-12}{13}+\dfrac{12}{-13}=\frac{-12}{13}+\dfrac{-12}{13}=\dfrac{-24}{13}\neq 0.$ Do đó, $\dfrac{-12}{13}$ và $\dfrac{12}{-13}$ không phải là hai số đối nhau.

2)- Ta có $-(-x)$ là số đối của $-x.$ Mà số đối của $-x$ là $x$ nên $-(-x)=x.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 1.4. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỶ.$\S\;$ 1.6. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP NHÂN. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.