Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc.

Thứ tự thực hiện các phép tính Xem lại bài thứ tự thực hiện các phép tính đã học ở lớp 6. Sau đây là phần tóm tắt: Thứ tự thực hiện các phép tính: 🤔 Với các biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia, […]

Thứ tự thực hiện các phép tính

Xem lại bài thứ tự thực hiện các phép tính đã học ở lớp 6. Sau đây là phần tóm tắt:

Thứ tự thực hiện các phép tính:

🤔 Với các biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia, ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

🤔 Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Thứ tự thực hiện các phép tính

🤔 Với các biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau:

Thứ tự thực hiện các phép tính.

Câu hỏi 1: Tính:

$$\mathbf{a)}\; 3\frac{1}{2} – \frac{5}{2} + 0,5;$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{3}{4} : \frac{1}{2} + 3^2 – \frac{4}{5}.$$

Giải

$$\mathbf{a)}\; 3\frac{1}{2} – \frac{5}{2} + 0,5$$

$$= \frac{7}{2} – \frac{5}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2}.$$

$$\mathbf{b)}\; \frac{3}{4} : \frac{1}{2} + 3^2 – \frac{4}{5}$$

$$= \frac{3}{4} : \frac{1}{2} + 9 – \frac{4}{5}$$

$$= \frac{3}{4} \cdot 2 + 9 – \frac{4}{5}$$

$$= \frac{3}{2} + 9 – \frac{4}{5}$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{18}{2} – \frac{4}{5}$$

$$= \frac{21}{2} – \frac{4}{5}$$

$$= \frac{105}{10} – \frac{8}{10}$$

$$= \frac{97}{10}.$$

Câu hỏi 2: Tính:

$$\mathbf{a)}\; 1 – \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{3}\right);$$

$$\mathbf{b)}\; \left(0,7 – 0,2\right) – \left(\frac{5}{6} – \frac{1}{3}\right).$$

Giải

$$\mathbf{a)}\; 1 – \left(\frac{4}{5} + \frac{1}{3}\right)$$

$$= 1 – \left(\frac{12}{15} + \frac{5}{15}\right)$$

$$= 1 – \frac{17}{15}$$

$$= \frac{15}{15} – \frac{17}{15}$$

$$= \frac{-2}{15}.$$

$$\mathbf{b)}\; \left(0,7 – 0,2\right) – \left(\frac{5}{6} – \frac{1}{3}\right)$$

$$= \left(0,7 – 0,2\right) – \left(\frac{5}{6} – \frac{2}{6}\right)$$

$$= 0,5 – \frac{3}{6}$$

$$= \frac{1}{2} – \frac{1}{2}$$

$$= 0.$$

Câu hỏi 3: Tính:

$$A = \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[2^3 + 0,2\cdot \left(\frac{1}{2} – \frac{1}{4}\right)\right].$$

Giải

$$A = \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[2^3 + 0,2\cdot \left(\frac{1}{2} – \frac{1}{4}\right)\right]$$

$$= \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[2^3 + 0,2 \cdot \frac{1}{4}\right]$$

$$= \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[8 + 0,2 \cdot \frac{1}{4}\right]$$

$$= \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[8 + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}\right]$$

$$= \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[8 + \frac{1}{20}\right]$$

$$= \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \left[\frac{160}{20} + \frac{1}{20}\right]$$

$$= \frac{4}{5} : \frac{1}{10} – \frac{161}{20}$$

$$= \frac{4}{5} \cdot 10 – \frac{161}{20}$$

$$= 8 – \frac{161}{20}$$

$$= \frac{160}{20} – \frac{161}{20}$$

$$= \frac{-1}{20}.$$

Quy tắc dấu ngoặc

Tương tự như những gì đã được học ở lớp 6, ta cũng có quy tắc dấu ngoặc khi tính toán các số hữu tỷ:

  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong dấu ngoặc.
  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc.

Câu hỏi 4: Tính một cách hợp lý:

$$\mathbf{a)}\; \frac{4}{9} -\left(-\frac{2}{3}\right) – \left(\frac{1}{9} – \frac{1}{3}\right);$$

$$\mathbf{b)}\; 0,5 – \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} – 0,5\right).$$

Giải

$$\mathbf{a)}\; \frac{4}{9} -\left(-\frac{2}{3}\right) – \left(\frac{1}{9} – \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{4}{9} + \frac{2}{3} – \frac{1}{9} + \frac{1}{3}$$

$$= \frac{4}{9} – \frac{1}{9} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$$

$$= \left(\frac{4}{9} – \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{3}{9} + \frac{3}{3}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{3}{3}$$

$$= \frac{4}{3}.$$

$$\mathbf{b)}\; 0,5 – \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} – 0,5\right)$$

$$= 0,5 – \frac{3}{4} – \frac{1}{2} + \frac{1}{4} – 0,5$$

$$= 0,5 – 0,5 – \frac{3}{4} + \frac{1}{4} – \frac{1}{2}$$

$$= (0,5 – 0,5) – \left(\frac{3}{4} – \frac{1}{4}\right) – \frac{1}{2}$$

$$= 0 – \frac{2}{4} – \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} – \frac{1}{2}$$

$$= \frac{-1}{2} + \frac{-1}{2}$$

$$= \frac{-2}{2}$$

$$= -1.$$

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.