$\S\;$ 1.4. GIÁ TRỊ CỦA ĐA THỨC.

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 4 trong tống số 8 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 8 - Cơ bản - 01] ĐA THỨC

Khi thay các biến bởi giá trị cụ thể, ta tính được giá trị tương ứng của đa thức.

Chẳng hạn, xét đa thức $M=x^2-2y.$

+) Giá trị của $M$ tại $x=0, y=1$ là: $0^2-2\cdot 1=0-2=-2.$

+) Giá trị của $M$ tại $x=1, y=3$ là: $1^2-2\cdot 3=1-6=-5.$

Ví dụ 1: Tính giá trị của đa thức $A=3x+5xy-y^2$ tại $x=\dfrac{1}{4}, y=2.$

Giải: Giá trị của đa thức $A=3x+5xy-y^2$ tại $x=\dfrac{1}{4}, y=2$ là: $3\cdot\dfrac{1}{4}+5\cdot\dfrac{1}{4}\cdot 2-2^2$ $=\dfrac{3}{4}+\dfrac{10}{4}-4$ $=\dfrac{13}{4}-4$ $=\dfrac{13}{4}-\dfrac{16}{4}$ $=\dfrac{-3}{4}.$

Nên thu gọn đa thức (nếu chưa là đa thức thu gọn) trước khi tính giá trị của đa thức.

Ví dụ 2: Tính giá trị của đa thức $B=x+3-xy+5x-9$ tại $x=1,y=2.$

Giải:

Cách 1: Giá trị của đa thức $B=x+3-xy+5x-9$ tại $x=1,y=2$ là: $1+3-1\cdot 2+5\cdot 1-9$ $=1+3-2+5-9$ $=-2.$

Cách 2: Thu gọn đa thức: $B=x+3-xy+5x-9$ $=x+5x-xy+3-9$ $=(x+5x)-xy+(3-9)$ $=6x-xy+(-6)$ $=6x-xy-6.$

Do đó, giá trị của đa thức $B$ tại $x=1, y=2$ là: $6\cdot 1-1\cdot 2-6$ $=6-2-6$ $=-2.$

Bài tập:

1)- Cho đa thức: $M=x^2y-\dfrac{1}{3}y-\dfrac{2}{3}x^2yz^5+8x^2y+\dfrac{2}{3}x^2yz^5.$

a) Thu gọn đa thức $M.$

b) Tính giá trị của đa thức $M$ tại $x=1, y=3, z=2023.$

2)- Cho đa thức $Q=2,5xy^2z+\dfrac{7}{6}xz^3+5x^2z-0,3xy^2+\dfrac{1}{3}xz^3-\dfrac{3}{2}xy^2z.$

a) Thu gọn đa thức $Q.$

b) Tính giá trị của đa thức $Q$ tại $x=-\dfrac{1}{2}, y=0, z=2.$

3)- Bà Khanh mua sữa và kẹo tại một cửa hàng. Mỗi hộp sữa có giá $19\;000$ đồng, và mỗi hộp kẹo có giá $32\;000$ đồng.

a) Viết đa thức $T$ biểu thị số tiền bà Khanh phải trả (đơn vị: đồng) để mua $x$ hộp sữa và $y$ hộp kẹo.

b) Tính giá trị của $T$ tại $x=5, y=3.$

4)- Giữa một cái sân hình vuông có cạnh $a$ mét, người ta xây một bồn hoa hình vuông có cạnh $b$ mét $(a>b).$

a) Viết đa thức $S$ biểu thị phần diện tích còn lại của cái sân (đơn vị: m2) sau khi đã trừ đi bồn hoa.

b) Tính giá trị của $S$ tại $a=40,$ $b=12.$

Giải:

1)-

a) $M=x^2y-\dfrac{1}{3}y-\dfrac{2}{3}x^2yz^5+8x^2y+\dfrac{2}{3}x^2yz^5$ $=x^2y+8x^2y-\dfrac{1}{3}y-\dfrac{2}{3}x^2yz^5+\dfrac{2}{3}x^2yz^5$ $=(x^2y+8x^2y)-\dfrac{1}{3}y+\left(-\dfrac{2}{3}x^2yz^5+\dfrac{2}{3}x^2yz^5\right)$ $=9x^2y-\dfrac{1}{3}y+0$ $=9x^2y-\dfrac{1}{3}y.$

b) Thay $x=1, y=3, z=2023$ vào $M=9x^2y-\dfrac{1}{3}y,$ ta được: $9\cdot 1^2\cdot 3-\dfrac{1}{3}\cdot 3$ $=9\cdot 1\cdot 3-1$ $=27-1$ $=26.$

Vậy tại $x=1, y=3, z=2023$ thì $M=26.$

2)-

a) $Q=2,5xy^2z+\dfrac{7}{6}xz^3+5x^2z-0,3xy^2+\dfrac{1}{3}xz^3-\dfrac{3}{2}xy^2z$ $=2,5xy^2z-\dfrac{3}{2}xy^2z+\dfrac{7}{6}xz^3+\dfrac{1}{3}xz^3+5x^2z-0,3xy^2$ $=\left(2,5xy^2z-\dfrac{3}{2}xy^2z\right)+\left(\dfrac{7}{6}xz^3+\dfrac{1}{3}xz^3\right)+5x^2z-0,3xy^2$ $=\left(2,5xy^2z-1,5xy^2z\right)+\left(\dfrac{7}{6}xz^3+\dfrac{2}{6}xz^3\right)+5x^2z-0,3xy^2$ $=xy^2z+\dfrac{9}{6}xz^3+5x^2z-0,3xy^2$ $=xy^2z+\dfrac{3}{2}xz^3+5x^2z-0,3xy^2.$

b) Thay $x=-\dfrac{1}{2}, y=0, z=2$ vào $Q=xy^2z+\dfrac{3}{2}xz^3+5x^2z-0,3xy^2,$ ta được: $\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot 0^2\cdot 2+\dfrac{3}{2}\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot 2^3+5\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot 2-0,3\cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot 0^2$ $=0+(-6)+\dfrac{5}{2}-0$ $=\dfrac{-7}{2}.$

Vậy tại $x=-\dfrac{1}{2}, y=0, z=2$ thì $Q=\dfrac{-7}{2}.$

3)-

a) $T=19\;000x+32\;000y$ (đồng).

b) Giá trị của $T$ tại $x=5, y=3$ là: $19\;000\cdot 5+32\;000\cdot 3$ $=191\;000.$

4)-

a) $S=a^2-b^2$ (m2).

b) Giá trị của $S$ tại $a=40, b=12$ là: $40^2-12^2$ $=1600-144$ $=1456.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 1.3. ĐA THỨC. THU GỌN ĐA THỨC.$\S\;$ 1.5. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ ĐA THỨC. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x