Sau đây là danh sách các chủ đề TOÁN THỰC TẾ dành cho học sinh lớp 10. Dựa vào đó, các em sẽ rèn luyện được cách diễn đạt các dữ kiện thực tế bằng ngôn ngữ Toán học, rồi giải quyết các vấn đề thông qua Toán học (Mô hình Toán).

1- Vấn đề thực tế 1.