Giải Toán 6 (t1) [Chương 5] Bài 21 – HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 1 trong tống số 4 bài của chuỗi bài viết Kết nối tri thức - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 5

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 21 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập (Trang 99 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

1) Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng.

Luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Những hình nào dưới đây có trục đối xứng?

Luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

3) Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

Giải

1) Các chữ cái A, H, E là có trục đối xứng.

Chữ A có một trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chữ H có hai trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chữ E có một trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Các hình có trục đối xứng là: Hình a), Hình c).

Hình a) có hai trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hình c) có một trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

3) Ví dụ về hình có trục đối xứng:

Ví dụ về hình có trục đối xứng.

Bài tập 5.1 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Giải

Bài tập 5.1 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.2 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Giải

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng:

Bài tập 5.2 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.3 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Các hình có trục đối xứng là: Hình a), Hình c), Hình d).

Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.4 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

Bài tập 5.4 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Giải

a) Hình c) không có trục đối xứng.

b) Hình a) và Hình d) chỉ có một trục đối xứng.

Giải bài tập 5.4 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

c) Hình b) có hai trục đối xứng:

Giải bài tập 5.4 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Xem tiếp bài trong cùng SeriesGiải Toán 6 (t1) [Chương 5] Bài 22 – HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Sgk toán 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 1

Chương 1 - TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp.

Bài 2 - Cách ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên.

Bài 4 - Phép cộng và phép trừ số tự nhiên.

Bài 5 - Phép nhân và phép chia số tự nhiên.

Bài - Luyện tập chung trang 20

Bài 6 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 7 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài - Luyện tập chung trang 27.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2 - TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8 - Quan hệ chia hết và tính chất.

Bài 9 - Dấu hiệu chia hết.

Bài 10 - Số nguyên tố.

Bài - Luyện tập chung trang 43.

Bài 11 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 12 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài - Luyện tập chung trang 54.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3 - SỐ NGUYÊN

Bài 13 - Tập hợp các số nguyên.

Bài 14 - Phép cộng và phép trừ số nguyên.

Bài 15 - Quy tắc dấu ngoặc.

Bài - Luyện tập chung trang 69.

Bài 16 - Phép nhân số nguyên.

Bài 17 - Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

Bài - Luyện tập chung trang 75.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4 - MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18 - Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.

Bài 19 - Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân.

Bài 20 - Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học.

Bài - Luyện tập chung trang 95.

Bài tập cuối chương IV.

Chương 5 - TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21 - Hình có trục đối xứng.

Bài 22 - Hình có tâm đối xứng.

Bài - Luyện tập chung trang 108.

Bài tập cuối chương V.

SGK TOÁN 6 KẾT NỐI TRI THỨC - tập 2