Giải Toán 6 (t1) [Chương 5] Bài 21 – HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 21 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập (Trang 99 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 21 – Chương 5, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6 – tập 1, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Luyện tập (Trang 99 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống)

1) Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng.

Luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Những hình nào dưới đây có trục đối xứng?

Luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

3) Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

Giải

1) Các chữ cái A, H, E là có trục đối xứng.

Chữ A có một trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chữ H có hai trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Chữ E có một trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

2) Các hình có trục đối xứng là: Hình a), Hình c).

Hình a) có hai trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Hình c) có một trục đối xứng:

Giải luyện tập - Trang 99 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

3) Ví dụ về hình có trục đối xứng:

Ví dụ về hình có trục đối xứng.

Bài tập 5.1 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Giải

Bài tập 5.1 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.2 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Giải

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng:

Bài tập 5.2 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.3 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Giải

Các hình có trục đối xứng là: Hình a), Hình c), Hình d).

Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bài tập 5.3 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bài tập 5.4 (Trang 102 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

Bài tập 5.4 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

Giải

a) Hình c) không có trục đối xứng.

b) Hình a) và Hình d) chỉ có một trục đối xứng.

Giải bài tập 5.4 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.

c) Hình b) có hai trục đối xứng:

Giải bài tập 5.4 - Trang 102 - Toán 6 (1) - Kết nối tri thức với cuộc sống.
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.