Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 8 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9. (bộ Chân trời sáng tạo)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 8 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. ✨ Nên xem bài học CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT để hiểu được các bài tập phía dưới. Bài tập 1 […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 8 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 22 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Trong những số từ 1[nbsp]000 đến 1[nbsp]010, số nào:

a) chia hết cho 3?

b) chia hết cho 9?

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Giải

a) Số chia hết cho 3 là: 1[nbsp]002; 1[nbsp]005; 1[nbsp]008.

(Vì tổng các chữ số của mỗi số này chia hết cho 3).

b) Số chia hết cho 9 là: 1[nbsp]008.

(Vì tổng các chữ số của nó là 1 + 0 + 0 + 8 = 9 chia hết cho 9).

c) Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 1[nbsp]002; 1[nbsp]005.

(Vì tổng các chữ số của mỗi số này chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9).

Lưu ý

Cần nhớ:

  • Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3;
  • Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 9;
  • Một số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Bài tập 2 (Trang 22 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để  thỏa mãn điều kiện:

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Giải

a) Số có tổng các chữ số là : 5[nbsp]+[nbsp]4[nbsp]+[nbsp]3[nbsp]+[nbsp]2[nbsp]+[nbsp]* = 14[nbsp]+[nbsp]*

Để chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3, tức là 14[nbsp]+[nbsp]* phải chia hết cho 3.

Thay * lần lượt bởi các chữ số từ 0 đến 9, ta thấy * là một trong các số 1; 4; 7 thì 14[nbsp]+[nbsp]* chia hết cho 3.

Vậy * là một trong các chữ số 1; 4; 7.

b) Để chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9, tức là 14[nbsp]+[nbsp]* phải chia hết cho 9.

Thay * lần lượt bởi các chữ số từ 0 đến 9, ta thấy *[nbsp]=[nbsp]4 thì 14[nbsp]+[nbsp]* chia hết cho 3.

Vậy * = 4.

c) Để chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9, tức là 14[nbsp]+[nbsp]* phải chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Thay * lần lượt bởi các chữ số từ 0 đến 9, ta thấy * là 1 hoặc 7 thì 14[nbsp]+[nbsp]* chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Vậy * là 1 hoặc 7.

Bài tập 3 (Trang 23 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các kết quả sau đây chỉ có một kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào? Vì sao?

a) 12[nbsp]345[nbsp]679[nbsp].[nbsp]9 = 111[nbsp]111[nbsp]111;

b) 12 345 679 . 18 = 222[nbsp]222[nbsp]222;

c) 12 345 679 . 27 = 333[nbsp]333[nbsp]333;

d) 12 345 679 . 81 = 899[nbsp]999[nbsp]999.

Giải

Trong câu d), ta thấy:

– Vì 81 chia hết cho 9 nên 12[nbsp]345[nbsp]679[nbsp].[nbsp]81 chia hết cho 9;

– Số 899[nbsp]999[nbsp]999 có tổng các chữ số là 80 không chia hết cho 9 nên số 899[nbsp]999[nbsp]999 không chia hết cho 9.

Do đó kết quả trong câu d) là sai.

Bài tập 4 (Trang 23 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Có thể xếp đội quân gồm 13[nbsp]579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Giải

Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 không chia hết cho 9. Do đó, 13[nbsp]579 không chia hết cho 9.

Vậy không thể xếp đội quân gồm 13[nbsp]579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được.

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.