Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 8 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9. (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 8 trong tống số 11 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo – Giải SÁCH BÀI TẬP Toán 6 (tập 1)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 8 – Chương 1, trong SÁCH BÀI TẬP môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

✨ Nên xem bài học CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT để hiểu được các bài tập phía dưới.

Bài tập 1 (Trang 22 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Trong những số từ 1 000 đến 1 010, số nào:

a) chia hết cho 3?

b) chia hết cho 9?

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Giải

a) Số chia hết cho 3 là: 1 002; 1 005; 1 008.

(Vì tổng các chữ số của mỗi số này chia hết cho 3).

b) Số chia hết cho 9 là: 1 008.

(Vì tổng các chữ số của nó là 1 + 0 + 0 + 8 = 9 chia hết cho 9).

c) Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 1 002; 1 005.

(Vì tổng các chữ số của mỗi số này chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9).

Lưu ý

Cần nhớ:

  • Một số chia hết cho 3 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3;
  • Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 9;
  • Một số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số của nó chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Bài tập 2 (Trang 22 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm chữ số thích hợp thay cho dấu * để  thỏa mãn điều kiện:

a) chia hết cho 3.

b) chia hết cho 9.

c) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Giải

a) Số có tổng các chữ số là : 5 + 4 + 3 + 2 + * = 14 + *

Để chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3, tức là 14 + * phải chia hết cho 3.

Thay * lần lượt bởi các chữ số từ 0 đến 9, ta thấy * là một trong các số 1; 4; 7 thì 14 + * chia hết cho 3.

Vậy * là một trong các chữ số 1; 4; 7.

b) Để chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9, tức là 14 + * phải chia hết cho 9.

Thay * lần lượt bởi các chữ số từ 0 đến 9, ta thấy * = 4 thì 14 + * chia hết cho 3.

Vậy * = 4.

c) Để chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9, tức là 14 + * phải chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Thay * lần lượt bởi các chữ số từ 0 đến 9, ta thấy * là 1 hoặc 7 thì 14 + * chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Vậy * là 1 hoặc 7.

Bài tập 3 (Trang 23 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các kết quả sau đây chỉ có một kết quả sai, có thể thấy ngay là kết quả nào? Vì sao?

a) 12 345 679 . 9 = 111 111 111;

b) 12 345 679 . 18 = 222 222 222;

c) 12 345 679 . 27 = 333 333 333;

d) 12 345 679 . 81 = 899 999 999.

Giải

Trong câu d), ta thấy:

– Vì 81 chia hết cho 9 nên 12 345 679 . 81 chia hết cho 9;

– Số 899 999 999 có tổng các chữ số là 80 không chia hết cho 9 nên số 899 999 999 không chia hết cho 9.

Do đó kết quả trong câu d) là sai.

Bài tập 4 (Trang 23 / SBT Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Có thể xếp đội quân gồm 13 579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được không?

Giải

Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 không chia hết cho 9. Do đó, 13 579 không chia hết cho 9.

Vậy không thể xếp đội quân gồm 13 579 người thành đội hình chữ nhật mỗi hàng 9 người được.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 7 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5. (bộ Chân trời sáng tạo)Giải SBT Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 9 – ƯỚC VÀ BỘI. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.