$\S\;$ 1.1. SỐ TỰ NHIÊN.

Đây là bài số 1 trong tổng số 1 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 6 - Nâng cao - 01] TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

Bài này giúp ôn lại KHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN đã học ở Tiểu học, đồng thời tìm hiểu kỹ CẤU TẠO THẬP PHÂN của mỗi số tự nhiên và học cách sử dụng một số ký hiệu, bước đầu làm quen với Toán ở bậc Trung học sơ cở.