Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] Bài 4 – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN. (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Tải file bài giải này dưới dạng pdf: tại đây. Nên xem: 🤔 Trắc nghiệm Toán 6 – […]

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 4 – Chương 1, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tải file bài giải này dưới dạng pdf: tại đây.

Nên xem:

🤔 Trắc nghiệm Toán 6 – chủ đề CÁC PHÉP TÍNH trong tập hợp số tự nhiên.

Vận dụng 1 (Trang 15 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713[nbsp]200 ha, giảm 14[nbsp]500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018 (theo Tổng cục Thống kê 10-2019).

Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Giải

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713[nbsp]200 + 14[nbsp]500 = 727[nbsp]700 (ha).

Luyện tập 1 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính một cách hợp lý:

117 + 68 + 23.

Giải

117 + 68 + 23

= 117 + 23 + 68 (tính chất giao hoán)

= (117 + 23) + 68 (tính chất kết hợp)

= 140 + 68

= 208

Gợi ý

✨ Nên xem bài viết về Phép cộng và phép nhân để hiểu về tính chất giao hoán, kết hợp và biết cách tính giá trị một biểu thức.

Luyện tập 2 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính: 865[nbsp]279[nbsp][nbsp]45[nbsp]027.

Giải

865[nbsp]279[nbsp][nbsp]45[nbsp]027[nbsp]=[nbsp]820[nbsp]252

Vận dụng 2 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Giải bài toán mở đầu (bài học này): “Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?

Giải

Tổng số tiền Mai đã dùng để mua hàng là:

18 + 21 + 30 = 69 (nghìn đồng)

Số tiền Mai được cô bán hàng trả lại là:

100 – 69 = 31 (nghìn đồng)

Nên xem:

🤔 Cách giải bài toán thực tế (có lời văn). (dùng cộng trừ nhân chia)

Bài tập 1.17 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính:

a) 63[nbsp]548 + 19[nbsp]256;

b) 129[nbsp]107 – 34[nbsp]693.

Giải

a) 63[nbsp]548 + 19[nbsp]256 = 82[nbsp]804;

b) 129[nbsp]107 – 34[nbsp]693 = 94[nbsp]414.

Bài tập 1.18 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Thay ? bằng số thích hợp:

? + 2[nbsp]895 = 2[nbsp]895 + 6[nbsp]789

Giải

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, ta có:

6[nbsp]789 + 2[nbsp]895 = 2[nbsp]895 + 6[nbsp]789

Vậy dấu ? chính là số 6[nbsp]789.

Bài tập 1.19 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 – x = 15

c) x – 56 = 4

Giải

a) Vì 7 + x = 362 nên x = 362[nbsp][nbsp]7 = 355.

Vậy x = 355.

b) Vì 25 – x = 15 nên x = 25[nbsp][nbsp]15 = 10.

Vậy x = 10

c) Vì x – 56 = 4 nên x = 56[nbsp]+[nbsp]4 = 60.

Vậy x = 60.

Bài tập 1.20 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Dân số Việt Nam năm 2019 là 96[nbsp]462[nbsp]106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876[nbsp]473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

Giải

Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96[nbsp]462[nbsp]106 + 876[nbsp]473 = 97[nbsp]338[nbsp]579 (người)

Bài tập 1.21 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6[nbsp]526[nbsp]300 và 3[nbsp]514[nbsp]500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22[nbsp]851[nbsp]200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Giải

Tổng số lượt khách mỗi năm mà nhà ga số 1 và nhà ga số 2 có thể tiếp nhận là:

6 526 300 + 3[nbsp]514[nbsp]500 = 10[nbsp]040[nbsp]800 (lượt)

Tổng số lượt khách mỗi năm mà cả ba nhà ga có thể tiếp nhận là: 22[nbsp]851[nbsp]200 lượt (theo như đề bài đã cho)

Vậy số lượt hành khách mà nhà ga có thể tiếp nhận mỗi năm là:

22 851 200 – 10[nbsp]040[nbsp]800 = 12[nbsp]810[nbsp]400 (lượt)

Bài tập 1.22 (Trang 16 / Toán 6 – tập 1 / Kết nối tri thức với cuộc sống) Tính một cách hợp lý:

a) 285 + 470 + 115 + 230;

b) 571 + 216 + 129 + 124.

Giải

a) 285 + 470 + 115 + 230

= 285 + 115 + 470 + 230 (tính chất giao hoán)

= (285[nbsp]+[nbsp]115) + (470[nbsp]+[nbsp]230) (tính chất kết hợp)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 + 216 + 129 + 124

= 571 + 129 + 216 + 124 (tính chất giao hoán)

= (571[nbsp]+[nbsp]129) + (216[nbsp]+[nbsp]124) (tính chất kết hợp)

= 700 + 340

= 1 040

Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.