$\S\;$ 1.6. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP NHÂN.

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 6 trong tống số 9 bài của chuỗi bài viết [Bài học Toán 7 - Cơ bản - 01] SỐ HỮU TỶ

Tương tự như đối với số nguyên, phép cộng và phép nhân số hữu tỷ cũng có tính chất giao hoán và kết hợp; phép nhân cũng có tính chất phân phối đối với phép cộng.

Ví dụ 1: Tính một cách hợp lý:

a) $\dfrac{1}{3}+0,7+\dfrac{-4}{3}+(-0,7).$

b) $\dfrac{7}{23}\cdot 2023\cdot \dfrac{23}{7}.$

c) $\dfrac{1}{2}\cdot\left(4+\dfrac{2}{3}\right).$

d) $1,25\cdot\dfrac{202}{203}+\dfrac{202}{203}\cdot(-0,25).$

Giải:

a) $\dfrac{1}{3}+0,7+\dfrac{-4}{3}+(-0,7)$ $=\dfrac{1}{3}+\dfrac{-4}{3}+0,7+(-0,7)$ $=\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{-4}{3}\right)+[0,7+(-0,7)]$ $=-1+0=-1.$

b) $\dfrac{7}{23}\cdot 2023\cdot \dfrac{23}{7}$ $=\dfrac{7}{23}\cdot\dfrac{23}{7}\cdot 2023$ $=\left(\dfrac{7}{23}\cdot\dfrac{23}{7}\right)\cdot 2023$ $=1\cdot 2023$ $=2023.$

c) $\dfrac{1}{2}\cdot\left(4+\dfrac{2}{3}\right)$ $=\dfrac{1}{2}\cdot 4+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{3}$ $=2+\dfrac{1}{3}$ $=2\dfrac{1}{3}.$

d) $1,25\cdot\dfrac{202}{203}+\dfrac{202}{203}\cdot(-0,25)$ $=\dfrac{202}{203}\cdot\left[1,25+(-0,25)\right]$ $=\dfrac{202}{203}\cdot 1$ $=\dfrac{202}{203}.$

Mẹo:

+) Khi cộng hoặc nhân nhiều số, ta có quyền đổi chỗ và nhóm các số một cách hợp lý để được:

  • các nhóm có tổng hoặc tích tròn chục, tròn trăm, …
  • các nhóm phân số đơn giản được.

+) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: $ab+ac=a(b+c)$ còn được gọi là đặt thừa số chung (với thừa số chung là $a).$

Phép trừ cho một số hữu tỷ có thể chuyển thành phép cộng với số đối của nó: $a-b=a+(-b).$ Mặt khác, trong phép cộng, ta có quyền đổi chỗ tùy ý các số hạng (tính chất giao hoán). Do đó, trong thực hành, với biểu thức chỉ gồm phép cộng và phép trừ, ta có thể đổi chỗ tùy ý các số kèm theo dấu của chúng.

Chẳng hạn: $\dfrac{1}{5}-8,2-\dfrac{1}{10}+9,2$ $=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{10}+9,2-8,2.$

Ví dụ 2: Tính một cách hợp lý: $\dfrac{5}{23}+\dfrac{7}{17}-0,25-\dfrac{5}{23}+\dfrac{10}{17}.$

Giải:

$\dfrac{5}{23}+\dfrac{7}{17}-0,25-\dfrac{5}{23}+\dfrac{10}{17}$ $=\dfrac{5}{23}-\dfrac{5}{23}+\dfrac{7}{17}+\dfrac{10}{17}-0,25$ $=\left(\dfrac{5}{23}-\dfrac{5}{23}\right)+\left(\dfrac{7}{17}+\dfrac{10}{17}\right)-0,25$ $=0+\dfrac{17}{17}-0,25$ $=1-0,25$ $=0,75.$

Bài tập:

1)- Tính một cách hợp lý:

a) $\dfrac{-4}{27}-\dfrac{7}{12}+\dfrac{-23}{27}+\dfrac{17}{12}.$

b) $\dfrac{-2}{5}\cdot\dfrac{9}{7}+\dfrac{9}{7}\cdot\dfrac{-3}{10}.$

c) $\dfrac{-3}{4}-7-\dfrac{1}{4}.$

2)- Tính một cách hợp lý:

a) $\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{11}{8}-\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{-19}{8}.$

b) $\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{-3}{11}+\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{-8}{11}+2\dfrac{5}{7}.$

c) $\dfrac{-3}{17}\;:\;1,25+\dfrac{-3}{17}\;:\;5.$

Giải:

1)-

a) $\dfrac{-4}{27}-\dfrac{7}{12}+\dfrac{-23}{27}+\dfrac{17}{12}$ $=\dfrac{-4}{27}+\dfrac{-23}{27}+\dfrac{17}{12}-\dfrac{7}{12}$ $=\left(\dfrac{-4}{27}+\dfrac{-23}{27}\right)+\left(\dfrac{17}{12}-\dfrac{7}{12}\right)$ $=\dfrac{-27}{27}+\dfrac{10}{12}$ $=-1+\dfrac{5}{6}$ $=\dfrac{-6}{6}+\dfrac{5}{6}$ $=\dfrac{-1}{6}.$

b) $\dfrac{-2}{5}\cdot\dfrac{9}{7}+\dfrac{9}{7}\cdot\dfrac{-3}{10}$ $=\dfrac{9}{7}\cdot\left(\dfrac{-2}{5}+\dfrac{-3}{10}\right)$ $=\dfrac{9}{7}\cdot\left(\dfrac{-4}{10}+\dfrac{-3}{10}\right)$ $=\dfrac{9}{7}\cdot\dfrac{-7}{10}$ $=\dfrac{-9}{10}.$

c) $\dfrac{-3}{4}-7-\dfrac{1}{4}$ $=\dfrac{-3}{4}-\dfrac{1}{4}-7$ $=\dfrac{-4}{4}-7$ $=-1-7$ $=-8.$

2)-

a) $\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{11}{8}-\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{-19}{8}$ $=\dfrac{5}{9}\cdot\left(\dfrac{11}{8}-\dfrac{-19}{8}\right)$ $=\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{11-(-19)}{8}$ $=\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{30}{8}$ $=\dfrac{5}{9}\cdot\dfrac{15}{4}$ $=\dfrac{5\cdot 5}{3\cdot 4}$ $=\dfrac{25}{12}.$

b) $\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{-3}{11}+\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{-8}{11}+2\dfrac{5}{7}$ $=\dfrac{5}{7}\cdot\left(\dfrac{-3}{11}+\dfrac{-8}{11}\right)+2+\dfrac{5}{7}$ $=\dfrac{5}{7}\cdot\dfrac{-11}{11}+2+\dfrac{5}{7}$ $=\dfrac{5}{7}\cdot(-1)+\dfrac{5}{7}+2$ $=-\dfrac{5}{7}+\dfrac{5}{7}+2$ $=2.$

c) $\dfrac{-3}{17}\;:\;1,25+\dfrac{-3}{17}\;:\;5$ $=\dfrac{-3}{17}\;:\;\dfrac{5}{4}+\dfrac{-3}{17}\;:\;5$ $=\dfrac{-3}{17}\cdot\dfrac{4}{5}+\dfrac{-3}{17}\cdot\dfrac{1}{5}$ $=\dfrac{-3}{17}\cdot\left(\dfrac{4}{5}+\dfrac{1}{5}\right)$ $=\dfrac{-3}{17}\cdot\dfrac{5}{5}$ $=\dfrac{-3}{17}.$

Xem tiếp bài trong cùng Series<< $\S\;$ 1.5. SỐ ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ.$\S\;$ 1.7. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỶ. >>
Chia sẻ nếu thấy hay:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x