Giải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 1 – SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN (bộ Chân trời sáng tạo)

Đây là bài số 14 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgkSau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 2, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trọn bộ bài giải: […]

Đây là bài số 14 trong tống số 56 bài của chuỗi bài viết Toán 6 - CTST-sgk

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 2, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Thực hành 1 (Trang 50 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0[nbsp]oC sau đây: -4[nbsp]oC, -10[nbsp]oC, -23[nbsp]oC.

Giải

-4[nbsp]oC đọc là: “âm bốn độ C”.

-10[nbsp]oC đọc là: “âm mười độ C”.

-23[nbsp]oC đọc là: “âm hai mươi ba độ C”.

Thực hành 2 (Trang 50 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng.

a)[nbsp]-4[nbsp][nbsp]ℤ; b)[nbsp]5[nbsp][nbsp]ℤ; c)[nbsp]0[nbsp][nbsp]ℤ;

d)[nbsp]-8[nbsp][nbsp]ℤ; e)[nbsp]6[nbsp][nbsp]ℕ; g)[nbsp]0[nbsp][nbsp]ℕ.

Giải

a) ĐÚNG.

b) ĐÚNG.

c) ĐÚNG.

d) SAI. Sửa lại là -8[nbsp][nbsp]

e) ĐÚNG.

g) ĐÚNG.

Thực hành 3 (Trang 51 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Thực hành 3 - Trang 51 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

– Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là 3[nbsp]143[nbsp]m.

– Độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32[nbsp]m. (Hoặc có thể nói: “Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -32[nbsp]m”.)

– Độ cao của đỉnh Everest là 8[nbsp]848[nbsp]m.

– Độ sâu của đáy khe Mariana là 10[nbsp]994[nbsp]m.

– Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20[nbsp]m.

Vận dụng (Trang 51 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một tuần như sau:

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Giải

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi mỗi ngày trong tuần được ghi ở dòng cuối cùng của bảng sau đây:

Ngày3/94/95/96/97/98/99/9
Tiền lãi, lỗLãi
200 nghìn đồng
Lỗ
50 nghìn đồng
Lãi
180 nghìn đồng
Lãi
90 nghìn đồng
Lỗ
80 nghìn đồng
Hòa vốnLãi
140 nghìn đồng
SỐ NGUYÊN phải ghi200-5018090-800140

b) Các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn được ghi ở dòng cuối cùng của bảng sau đây:

Bộ phận nhà giànPhần 3
chân đỡ
Phần 2
chân đỡ
Phần 1
chân đỡ
Tầng 1Tầng 2Tầng 3
Độ caoDưới mực nước biển
15 m
Dưới mực nước biển
9 m
Dưới mực nước biển
4 m
Trên mực nước biển
8 m
Trên mực nước biển
18 m
Trên mực nước biển
25 m
SỐ NGUYÊN phải ghi-15-9-481825

Thực hành 4 (Trang 52 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số -1; -5; 1; 5; -4 trên trục số đó.

Giải

Giải thực hành 4 - Trang 52 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

(Các số cần biểu diễn được tô màu đỏ.)

Thực hành 5 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của mỗi số sau: 5; -4; -10; 2[nbsp]020.

Giải

  • Số đối của 5 là -5.
  • Số đối của -4 là 4.
  • Số đối của -10 là 10.
  • Số đối của 2[nbsp]020 là -2[nbsp]020.

Bài tập 1 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu;

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật;

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Giải

a) 5 (hoặc +5).

b) -2

c) 1 (hoặc +1)

d) -2

Bài tập 2 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các phát biểu sau đúng hay sai?

a)[nbsp]9[nbsp][nbsp]ℕ; b)[nbsp]-6[nbsp][nbsp]ℕ; c)[nbsp]-3[nbsp][nbsp]ℤ;

d)[nbsp]0[nbsp][nbsp]ℤ; e)[nbsp]5[nbsp][nbsp]ℤ; g)[nbsp]20[nbsp][nbsp]ℕ.

Giải

a) ĐÚNG; b) SAI;

c) ĐÚNG; d) ĐÚNG;

e) ĐÚNG; g) ĐÚNG.

Bài tập 3 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau.

Bài tập 3 - Trang 53 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

a) 1

b) -3

c) 0

d) -8

Bài tập 4 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây: +5; -4; 0; -7; -8; 2; 3; 9; -9.

Giải

(Các số cần biểu diễn được tô màu đỏ.)

Bài tập 5 (Trang 54 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Giải

Các điểm A và B trong hình sau nằm cách điểm 0 hai đơn vị:

Điểm A biểu diễn số -2.

Điểm B biểu diễn số 2.

Bài tập 6 (Trang 54 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của các số nguyên sau: -5; -10; 4; -4; 0; -100; 2[nbsp]021.

Giải

Số đối của -5 là 5.

Số đối của -10 là 10.

Số đối của 4 là -4.

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của -100 là 100.

Số đối của 2[nbsp]021 là -2[nbsp]021.

Xem tiếp bài trong cùng Series<< Giải Toán 6 (t1) [Chương 1] BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 (bộ Chân trời sáng tạo)Giải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 2 – THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.