Giải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 1 – SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN (bộ Chân trời sáng tạo)

Chia sẻ nếu thấy hay:
Đây là bài số 1 trong tống số 5 bài của chuỗi bài viết Chân trời sáng tạo - Toán 6 (tập 1) - Giải bài tập CHƯƠNG 2

Sau đây là Hướng dẫn và lời giải chi tiết các bài tập của Bài 1 – Chương 2, trong sách giáo khoa môn Toán lớp 6, thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tải file bài giải dạng pdf: tại đây.

Thực hành 1 (Trang 50 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới 0 oC sau đây: -4 oC, -10 oC, -23 oC.

Giải

-4 oC đọc là: “âm bốn độ C”.

-10 oC đọc là: “âm mười độ C”.

-23 oC đọc là: “âm hai mươi ba độ C”.

Thực hành 2 (Trang 50 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các phát biểu sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy phát biểu lại cho đúng.

a) -4  ℤ; b) 5  ℤ; c) 0  ℤ;

d) -8  ℤ; e) 6  ℕ; g) 0  ℕ.

Giải

a) ĐÚNG.

b) ĐÚNG.

c) ĐÚNG.

d) SAI. Sửa lại là -8  

e) ĐÚNG.

g) ĐÚNG.

Thực hành 3 (Trang 51 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy nói độ cao hoặc độ sâu của các địa danh sau:

Thực hành 3 - Trang 51 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

– Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng là 3 143 m.

– Độ sâu của đáy vịnh Cam Ranh là 32 m. (Hoặc có thể nói: “Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là -32 m”.)

– Độ cao của đỉnh Everest là 8 848 m.

– Độ sâu của đáy khe Mariana là 10 994 m.

– Độ sâu của đáy sông Sài Gòn là 20 m.

Vận dụng (Trang 51 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo)

a) Mẹ Lan bán rau ở chợ, Lan giúp mẹ ghi số tiền lãi, lỗ hằng ngày trong một tuần như sau:

Hãy nêu các số nguyên chỉ số tiền lãi, lỗ mỗi ngày trong tuần.

b) Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên mặt nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Hãy nêu các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn.

Giải

a) Các số nguyên chỉ số tiền lãi mỗi ngày trong tuần được ghi ở dòng cuối cùng của bảng sau đây:

Ngày3/94/95/96/97/98/99/9
Tiền lãi, lỗLãi
200 nghìn đồng
Lỗ
50 nghìn đồng
Lãi
180 nghìn đồng
Lãi
90 nghìn đồng
Lỗ
80 nghìn đồng
Hòa vốnLãi
140 nghìn đồng
SỐ NGUYÊN phải ghi200-5018090-800140

b) Các số nguyên chỉ độ cao của mỗi bộ phận nhà giàn được ghi ở dòng cuối cùng của bảng sau đây:

Bộ phận nhà giànPhần 3
chân đỡ
Phần 2
chân đỡ
Phần 1
chân đỡ
Tầng 1Tầng 2Tầng 3
Độ caoDưới mực nước biển
15 m
Dưới mực nước biển
9 m
Dưới mực nước biển
4 m
Trên mực nước biển
8 m
Trên mực nước biển
18 m
Trên mực nước biển
25 m
SỐ NGUYÊN phải ghi-15-9-481825

Thực hành 4 (Trang 52 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy vẽ một trục số rồi biểu diễn các số -1; -5; 1; 5; -4 trên trục số đó.

Giải

Giải thực hành 4 - Trang 52 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

(Các số cần biểu diễn được tô màu đỏ.)

Thực hành 5 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của mỗi số sau: 5; -4; -10; 2 020.

Giải

  • Số đối của 5 là -5.
  • Số đối của -4 là 4.
  • Số đối của -10 là 10.
  • Số đối của 2 020 là -2 020.

Bài tập 1 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu;

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật;

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Giải

a) 5 (hoặc +5).

b) -2

c) 1 (hoặc +1)

d) -2

Bài tập 2 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) 9  ℕ; b) -6  ℕ; c) -3  ℤ;

d) 0  ℤ; e) 5  ℤ; g) 20  ℕ.

Giải

a) ĐÚNG; b) SAI;

c) ĐÚNG; d) ĐÚNG;

e) ĐÚNG; g) ĐÚNG.

Bài tập 3 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Số nguyên nào thích hợp cho các ô trống sau.

Bài tập 3 - Trang 53 - Toán 6 (1) - Chân trời sáng tạo.

Giải

a) 1

b) -3

c) 0

d) -8

Bài tập 4 (Trang 53 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây: +5; -4; 0; -7; -8; 2; 3; 9; -9.

Giải

(Các số cần biểu diễn được tô màu đỏ.)

Bài tập 5 (Trang 54 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Hãy vẽ một trục số rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Giải

Các điểm A và B trong hình sau nằm cách điểm 0 hai đơn vị:

Điểm A biểu diễn số -2.

Điểm B biểu diễn số 2.

Bài tập 6 (Trang 54 / Toán 6 – tập 1 / Chân trời sáng tạo) Tìm số đối của các số nguyên sau: -5; -10; 4; -4; 0; -100; 2 021.

Giải

Số đối của -5 là 5.

Số đối của -10 là 10.

Số đối của 4 là -4.

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của -100 là 100.

Số đối của 2 021 là -2 021.

Xem tiếp bài trong cùng SeriesGiải Toán 6 (t1) [Chương 2] Bài 2 – THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN. (bộ Chân trời sáng tạo) >>
Chia sẻ nếu thấy hay:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 1

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

Bài 2 - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

Bài 3 - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.

Bài 4 - Lũy thừa với số mũ tự nhiên.

Bài 5 - Thứ tự thực hiện các phép tính.

Bài 6 - Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.

Bài 7 - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

Bài 8 - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Bài 9 - Ước và bội.

Bài 10 - Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài 12 - Ước chung. Ước chung lớn nhất.

Bài 13 - Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Bài 14 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm.

Bài tập cuối chương 1.

Chương 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1 - Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.

Bài 2 - Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

Bài 3 - Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.

Bài 4 - Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên.

Bài tập cuối chương 2.

Chương 3: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1 - Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều.

Bài 2 - Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân.

Bài 3 - Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài 4 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Bài tập cuối chương 3.

Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1 - Thu thập và phân loại dữ liệu.

Bài 2 - Biểu diễn dữ liệu trên bảng.

Bài 3 - Biểu đồ tranh.

Bài 4 - Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép.

Bài 5 - Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương.

Bài tập cuối chương 4.

SGK TOÁN 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - tập 2